Tilgjengelighetserklæring for Olweus elevundersøkelsen

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BERGEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Olweus elevundersøkelsen slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nei,et er en rekke bilder på siden  som ikke har en beskrivelse eller en god nok tekstbeskrivelse. Denne informasjonen er derfor ikke tilgjengelig for skjermleserbrukere. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ja det er en tekstbeskrivelse sammen med videor slik at brukeren skal forstå hva slags informasjon filmen viser, uten å måtte starte den.Ingen videoer har synstolking, brukere som ikke ser får derfor ikke med seg informasjonen som vises visuelt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ja overskriftene er stort sett brukt korret, men det er noen unntak. På noen sider hoppes det over et nivå. På disse sidene er det vanskelig for brukerne åforstå relasjonen mellom overskrift og hva de handler om.

Innhold som bryter kravet i regelverket

For det meste er lenker skilt ut enten med understreking eller ikoner. Men enkelte steder er lenkene skilt ut ved mouseover.  Det gjør det utfordrende for de som er fargeblinde eller har problemer med å oppfatte former og farger.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nei

Innhold som bryter kravet i regelverket

ja, med unntak av et element i footeren.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er noen elementer som ikke kan nåes med tastaturet, som for eksempel adminstrering av cookies.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ingen snarvei til hovedinnholdet. Brukeren må derfor tabbe seg gjennom repeterenede omårder som menyer hver gang de skal til hovedinnholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er noen problemer med leserekkefølgen i headeren.  Når søkefunksjonen er aktivert faller ikke fokuset automatisk på søkefeltet. I stedet vil fokuset gå til menyen, deretter til ikonet ved søkefunksjonen og til slutt søkefeltet. Dette gjør det svært ulogisk for brukere når de skal aktivere søkefunksjonen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ja med unntak: I navigasjonssmenyen forsvinnet fokuset på søkefunksjonen og menyen. Som et resultat av dette vil ikke tastaturbrukere se hvor du er på siden. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte knapper er ikke korrekt kodet som knapper. Snarere er disse knappene kodet som divs, elementer uten semantikk. Noen steder på nettsiden er det elementer som ser viuselt ut som knapper, men som fungerer som lenker, og vice versa. Detter gjør det vanskelig utføre handlinger på siden for brukere so ikke kan se.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er noen dynamiske oppdateringer på siden som ikke blir automatisk opplest for skjermlesere. 

Filtreringsfunksjonene under arrangementer, prosjekter og ansatte oppdateres dynamisk når brukere velger en bokstav eller et alternativ når de klikker på en knapp.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .