Tilgjengelighetserklæring for altinn.no

 • Altinn.no
 • DIGITALISERINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 991 825 827

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIGITALISERINGSDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Altinn.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Knapp på aktørvalget mangler innhold. Knappen brukes til å legge til favoritter om man har veldig mange aktører man kan disponere. Denne feilen fører til at det ikke er noe innhold for en skjermleser å lese opp.

Dette er i den gamle delen av Altinn portalen som vi er i gang med å erstatte. Vi undersøker likevel muligheten for å få rettet feilen tidligere.

Tilgjengelige alternativ

Man trenger ikke favorittmerke aktører for å kunne velge dem.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Under profilsiden har vi noen tekstfelt hvor ledetekst og selve feltet ikke er riktig koblet sammen i koden. Dette fører til at skjermlesere ikke finner riktig tekst som skal leses opp. Et eksempel på denne feilen er "søk på aktør" feltet som ligger på aktørvalget. Dette er i den gamle delen av Altinn portalen som vi er i gang med å erstatte. Vi undersøker likevel muligheten for å få rettet feilen tidligere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På aktørvalget har vi en knapp formet som en stjerne. Denne knappen brukes til å velge hvilken aktører brukeren vil ha som favoritt. Den er kun beskrevet ved hjelp av form. Dette er i den gamle delen av Altinn portalen som vi er i gang med å erstatte. Vi undersøker likevel muligheten for å få rettet feilen tidligere.

Tilgjengelige alternativ

Man trenger ikke favorittmerke aktører for å velge dem.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har tekstfelter som spør om e-post og telefonnummer. Disse feltene har ikke autocomplete attributt med riktige verdier. Hjelpemidler som er avhengig av denne verdien vil ikke fungere riktig. Dette er i den gamle delen av Altinn portalen som vi er i gang med å erstatte. Vi undersøker likevel muligheten for å få rettet feilen tidligere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På aktørvalget har vi en stjerneknapp som står over både en hvit og en grå bakgrunn. Denne knappen har ikke god nok kontrast når den er plassert over de grå bakgrunnene. Vi har også en hjelpetekst knapp som har for lav kontrast til hvit bakgrunn når den får tastaturfokus. Dette er i den gamle delen av Altinn portalen som vi er i gang med å erstatte. Vi undersøker likevel muligheten for å få rettet feilen tidligere.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det blir brukt en onClick event på aktørvalget. Denne fører til at man må bruke en musepeker for å velge de aktørene som er lagt til i favoritter. Det er altså umulig å nå denne knappen bare med hjelp av tastatur.

Det er en hjelpetekst/tooltip som inneholder en link til mer utfyllende informasjon. Denne lenken er ikke mulig å nå med tastatur. Dette er i den gamle delen av Altinn portalen som vi er i gang med å erstatte. Vi undersøker likevel muligheten for å få rettet feilen tidligere.

Tilgjengelige alternativ

For aktørvalget kan man fortsatt velge aktøren fra listen under favoritter.

Lenken i hjelpeteksten er det ingen annen måte å trykke på ved hjelp av tastatur. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har et område under "Andre med rettigheter til virksomheten" og "behandle forespørsler" som får tastaturfokus uten at det er synlig visuelt eller har noe funksjon. Dette er i den gamle delen av Altinn portalen som vi er i gang med å erstatte. Vi undersøker likevel muligheten for å få rettet feilen tidligere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På aktørvalget har vi ingen eller ikke god nok fokus på et par avkrysningsbokser og stjerneknapper. Dette er i den gamle delen av Altinn portalen som vi er i gang med å erstatte. Vi undersøker likevel muligheten for å få rettet feilen tidligere.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har parsing feil som må rettes opp i under profil. Disse kan føre til nettleseren eller hjelpemidler ikke fungerer korrekt. Dette er i den gamle delen av Altinn portalen som vi er i gang med å erstatte. Vi undersøker likevel muligheten for å få rettet feilen tidligere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På menypunktene som kan ekspanderes under profil. Bruker vi en "aria-expanded" attributt på en <div> tag. Dette er ikke i henhold til aria dokumentasjonen og kan føre til at menypunktene ikke blir riktig tolket av hjelpemidler når de blir åpnet og lukket. Dette er i den gamle delen av Altinn portalen som vi er i gang med å erstatte. Vi undersøker likevel muligheten for å få rettet feilen tidligere.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

For Digdir handler ikke universell utforming bare om etterlevelse av regelverk, men like mye om verdisyn og menneskesyn. Målet er at tjenestene våre skal være tilgjengelige for alle - uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå.

Vi vet at dette er et utopisk mål. Det vil alltid finnes mennesker som vil være avhengig av hjelp fra andre for gjøremål i hverdagen – enten det er manuelle, analoge oppgaver eller bruk av digitale løsninger. Uansett er målet å gjøre terskelen så lav som mulig for flest mulig.

Altinn er en omfattende løsning, der noen av komponentene er gamle og under utfasing. For den gamle Altinn II-løsningen, som ble kravspesifisert før WCAG-kravene eksisterte, er det noen krav som ikke kan oppfylles. For å oppfylle WCAG, er løsningen at tjenesteeierne i Altinn (dvs. statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter) flytter tjenestene fra Altinn II til den moderne Altinn 3-plattformen.

Siden etterlevelse av WCAG-kravene er helt forskjellig fra gammel og ny Altinn-løsning, har vi valgt å fylle ut 3 ulike tilgjengelighetserklæringer:

1) Altinn-portalen
Dette gjelder både de vanlige websidene før innlogging og Altinn innboks og sidene for profil, aktørvalg og delegering som finnes etter innlogging. Sidene etter innlogging ligger på gammel Altinn II-plattform og vil bli flyttet til den nye Altinn 3-plattformen så raskt det lar seg gjøre.

2) Altinn II-tjenestene
Dette gjelder mange hundre skjemaer og tjenester som ikke vil kunne oppfylle viktige WCAG-krav uten å bli flyttet til ny plattform. Altinn II er under utfasing med absolutt "end-of-life" sommeren 2025.

3) Altinn 3
Den moderne, skybaserte Altinn-plattformen skal kunne oppfylle alle WCAG-krav. Eventuelle brudd her, vil bli rettet fortløpende.