Tilgjengelighetserklæring for akt.no

  • akt.no
  • AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS, organisasjonsnummer 991 776 524
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn
  • Bruk uten hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på akt.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi tilstreber å ha riktig bruk av alt-tekster på bilder og illustrasjoner. Feil kan forekomme og vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Diagrammer og figurer i dokumenter og i enkelte grafiske framstillinger kan ha innhold som ikke tilfredsstiller kravene.

Vi tilstreber å bruke farger på riktig måte. Feil kan forekomme og vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Noen bilder, illustrasjoner og dokumenter kan inneholde for dårlig kontrast. Vi jobber kontinuerlig med å avdekke og forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Vi tilstreber å bruke minst mulig bilder med tekst, og å gi et tekstlig alternativ som nettsidetekst (HTML) når vi må ha tekst i bildet.

Noen av våre nettsider og dokumenter har bilder med tekst. Rutetabeller i PDF-form og linjekart som viser hvor de ulike linjene går, er eksempler på innhold som ikke er universelt utformet. Vi ønsker at brukerne i størst mulig grad skal bruke reiseplanleggeren.

Innhold som bryter kravet

Noen av våre bilder og illustrasjoner kan ha for dårlig kontrast. Vi jobber kontinuerlig med å avdekke og forbedre dette.

De gangene det er for dårlig kontrast på ikke-tekstlig innhold, og vi ikke har mulighet til å forbedre dette, tilstreber vi å gi et tekstlig alternativ som nettsidetekst (HTML). 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Nettstedet har riktig språkinnstilling. Men det kan forekomme enkeltsider som ikke er kodet med riktig språkkode. Dette kan for eksempel være enkeltsider på nynorsk eller engelsk hvor språkkoden ikke er endret.

Vi tilstreber å ha riktig språkkode på all tekst på nettsiden. Vi jobber kontinuerlig med å avdekke og rette feil.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Nettsiden har bokmål som standardspråk. Men det kan forekomme tekst på enkeltsider som ikke er kodet med riktig språkkode. Dette kan for eksempel være tekst på engelsk som ikke har språkkode «engelsk».

Vi tilstreber å ha riktig språkkode på all tekst på nettsiden. Vi jobber kontinuerlig med å avdekke og rette feil.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber med å få dokumentert status på dette kravet.