Tilgjengelighetserklæring for steinkjer.kommune.no

  • steinkjer.kommune.no
  • STEINKJER KOMMUNE, organisasjonsnummer 840 029 212
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har laget en publiseringsguide og har gjennomført kurs som skal sikre at våre redaktører har tilgang på beste praksis i hvordan man lager innhold til nettsidene. Ved å følge denne guiden sikrer redaktørene at de skriver universellt utformet.
Jevnlig repetisjon av hvordan vi skriver på nett vil gjennomføres i faste møter med webredaktørgruppen.
Jevnlig brukertesting vil hjelpe oss til å kontinuerlig utbedre innhold på nettsiden.

Arbeid med universell utfordring er forankret i toppledelsen.

Vår leverandør Acos har en utviklingsplan som skal lukke utfordringene med koding av elementene i CMS'et.