Tilgjengelighetserklæring for nettsted

steinkjer.kommune.no
 • steinkjer.kommune.no
 • STEINKJER KOMMUNE, organisasjonsnummer 840 029 212

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STEINKJER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på steinkjer.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bilder i filtervisning mangler attributt for alternativ tekst. Alternativ tekst og bildetekst på artikkeloversikt på forsiden har byttet plass (Q1-2 2023) . 

Feil på evt bilde i egendefinert. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feilkodede overskrifter i veiviser. Tabeller ikke alltid kodet riktig på små skjermer. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Problem med cookie-varsel. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Veiviseren støtter ikke tastaturnavigasjon som den skal. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Valg i veiviseren mangler fokusmarkering.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Når en artikkel inneholder mer enn en tabell eller FAQ, så får disse lik ID.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På webskjema er det feil på radioknapper og avkryssingsbokser. Fieldset skal egentlig ha legend. (Acos)


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har laget en publiseringsguide og har gjennomført kurs som skal sikre at våre redaktører har tilgang på beste praksis i hvordan man lager innhold til nettsidene. Ved å følge denne guiden sikrer redaktørene at de skriver universellt utformet.
Jevnlig repetisjon av hvordan vi skriver på nett vil gjennomføres i faste møter med webredaktørgruppen.
Jevnlig brukertesting vil hjelpe oss til å kontinuerlig utbedre innhold på nettsiden.

Arbeid med universell utfordring er forankret i toppledelsen.

Vår leverandør Acos har en utviklingsplan som skal lukke utfordringene med koding av elementene i CMS'et.