Tilgjengelighetserklæring for info.dataverse.no

 • info.dataverse.no
 • UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, organisasjonsnummer 970 422 528
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på info.dataverse.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

I noen tilfeller (f.eks., hjem-ikonet) mangler lenkede bilder tekstalternativ. Personer som er synshemmet vil ikke kunne oppfatte formålet med disse komponenter. De fleste bildene på nettstedet skal ha null alt-tekst fordi de gir samme informasjon som nærliggende tekst. Men tekstalternativ bør legges til enkelte bilder, slik at personer som ikke kan se eller forstå bilder får tilgang til visuelt innhold.

Innhold som bryter kravet

Det finnes brudd på dette kriteriet ved overskrifter på flere sider og i én PDF som ikke er riktig kodet. Overskriftshierarki er ikke alltid logisk. I tillegg finnes det flere eksempler på layouttabeller som ikke blir tolket riktig av hjelpemidler. Det kan derfor være vanskelig for personer som er synshemmet å oppfatte struktur og relasjoner på noen sider av nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Leserekkefølge med CSS slått av er ikke alltid meningsfull pga layouttabeller. Det blir vanskelig for personer som bruker skjermleser eller annen hjelpemiddelteknologi å oppfatte dette innholdet.

Innhold som bryter kravet

Kontrastforholdet mellom lenker og ikke-lenket tekst er tilstrekkelig, men ved tastaturnavigasjon får lenker kun standard fokusmarkering. Dette kan gjøre det vanskelig for personer som er synshemmet eller fargeblinde å oppfatte lenketekst.

Innhold som bryter kravet

Lenker, bunntekst, blokktekst og menyelementer har utilstrekkelig kontrast mot bakgrunn (under 4,5:1). Det finnes også enkelte bilder der kontrast mellom tekst og bakgrunn er utilstrekkelig. Denne teksten kan være vanskelig å lese for personer som er svaksynte eller fargeblinde.

Innhold som bryter kravet

Enkelte ikoner (f.eks., hjem og søk) har ustrikkelig kontrast mot bakgrunn. Disse komponentene kan være vanskelige å bruke for personer med nedsatt syn.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å bruke rullegardinmenyen ved kun tastatur. Personer som ikke kan bruke mus vil ikke kunne navigere til dette innholdet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes ingen mekanisme for å hoppe til hovedinnholdet på ei nettside. Nettstedet kan derfor være vanskeligere å navigere for personer som er avhengige av å bruke tastatur eller skjermleser.

Innhold som bryter kravet

På flere sider finnes det generisk lenketekst (f.eks., "click here") som ikke gir tilstrekkelig informasjon om formålet med lenken. Dette kan gjøre navigasjon og forståelse av innhold vanskeligere for personer med nedsatt syn, hørsel, motorikk eller kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Fra site.uit.no/dataverseno finnes det kun én måte (menyen) å nå innhold på andre sider. Dette kan gjøre det vanskeligere for personer med nedsatt syn, hørsel, kognisjon eller motorikk å navigere til andre sider.

Innhold som bryter kravet

PrintFriendly-knappen får ikke synlig fokusmarkering ved tastaturnavigasjon. Dette kan ha konsekvenser for de som er avhengige av å bruke tastatur for å navigere på nettstedet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Styringsdokumenter i PDF-format er ikke kodet for språk, hvilket vil si at personer som bruker hjelpemiddelteknologi vil ikke få tilgang til innhold på riktig måte.

Innhold som bryter kravet

Bunntekst med informasjon om Creative Commons-lisens er på engelsk på sider som er kodet norsk. Personer som bruker hjelpemiddelteknologi får ikke presentert dette innholdet riktig.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere syntaksfeil i HTML av type ufullstendige start- og sluttkoder. Personer som bruker hjelpemiddelteknologi er avhengig av at nettsider ikke inneholder syntaksfeil for å få innholdet presentert på riktig måte.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .