Tilgjengelighetserklæring for forsvarsbygg.no

 • forsvarsbygg.no
 • FORSVARSBYGG, organisasjonsnummer 975 950 662
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FORSVARSBYGG kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på forsvarsbygg.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har lenker, bilder og objekter som mangler tekstalternativ. Svaksynte får ikke tilgang til informasjon på flere av våre bilder, lenker og objekter. 

Innhold som bryter kravet

Det er utilstrekkelig fargekontrast mellom tekst og bakgrunn på nettsidene våre. Brukere som er fargeblinde eller har nedsatt syn  kan derfor få problemer med å lese teksten.

Innhold som bryter kravet

Det er utilstrekkelig fargekontrast mellom teksten og bakgrunnen på flere sider for å oppfylle minimumskravet til kontrast. ikke stor nok kontrast mellom tekst- og bakgrunnsfarger, kan gjøre slik at brukere som er fargeblinde eller har nedsatt syn, få problemer med å lese teksten.

Innhold som bryter kravet

På chatfunksjonen til vårt servicesenter gjør elementet viewport at brukere ikke kan zoome inn eller skalere tekstinnholdet. Besøkende med nedsatt syn kan ikke lese innholdet. På flere sider der zoom funksjon fungerer blir teksten avkuttet når den skaleres opp til 200%. Besøkende med nedsatt syn kan kanskje ikke få tilgang til informasjon hvis tekst kuttes når den skaleres opp.

Innhold som bryter kravet

Mange av bildene våre mangler tekstalternativ. Vi jobber med å få på alt-tekster på samtlige bilder, men vi er ikke i mål enda. Tekstalternativer er viktig da det brukes til å beskrive bilder til folk som ikke kan se dem. Dette omfatter personer som bruker skjermlesere for å få tilgang til nettet.

Tekstalternativet skal beskrive bildet i forbindelse med siden – la besøkende få vite hva bildet betyr, og hvorfor det er tatt med.

Innhold som bryter kravet

Teksten blir avkuttet når den endrer størrelse. Vi har sendt problemet til utvikling og håper på å få på plass en løsning. Mangelen kan medføre at besøkende med nedsatt syn kan kanskje ikke få tilgang til informasjon hvis tekst kuttes når den skaleres opp

Innhold som bryter kravet

På flere av sidene våre har vi ikke tekstalternativ til bilde og objekter, vi jobber forløpende med å få inn alt. tekster. Bilder uten tekst alternativ fører til at personer som bruker skjermleser ikke får beskrivelse ab bilde.

Innhold som bryter kravet

Skriftstørrelsen og linjehøyden er fast. Brukere med nedsatt syn ønsker kanskje å justere standard skriftstørrelse i nettleseren for å gjøre tekst lettere å lese. Faste skriftstørrelser overstyrer disse innstillingene i noen nettlesere. Dette kan gjøre det vanskelig for brukere med nedsatt syn å lese teksten.

 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har ingen egne hurtigtaster. Kun standard, Esc for å frigi fokus, Enter for å sende skjema, etc.

Innhold som bryter kravet

Flere av bildelenkene våre mangler alt. tekst som beskriver lenkens mål, noe som ellers gjør at vi risikerer at brukere enten ikke ser lenken eller velger ikke å åpne lenken

Innhold som bryter kravet

I flere av våre nyhetsartikler er ikke ikke underoverskrifter kodet riktig (H2, H3 etc), men satt i fet skrifttype. Vi jobber med å løse dette problemet gjennom å kode underoverskrifter riktig. for brukere med nedsatt funksjon kan det bli vanskelig å forstå innholdet når teksten ikke er riktig kodet. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere steder hvor dette mangler. Vi må rette opp med kode. 

Konsekvensene av dette kan være at personer som bruker stemmestyring vil kunne oppleve oppleve at de ikke får plassert pekeren i rett skjemafelt, selv om de leser inn rett ledetekst.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Flere komponenter mangler rolle. 

Konsekvensen av dette kan være atpersoner som er avhengig av av datahjelpemidler som skjermleser, skjermforstørrer og programvare for talegjenkjenning har problemer med å få tilgang på innholdet på nettsiden


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .