Tilgjengelighetserklæring for nationaltheatret.no

 • nationaltheatret.no
 • NATIONALTHEATRET AS, organisasjonsnummer 914 531 365
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NATIONALTHEATRET AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nationaltheatret.no slik:

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet til at språket til innhold på siden er angitt i koden.

Dette gjelder for et veldig lite utvalg sider:
https://www.nationaltheatret.no/forestillinger/arkiv/2019/livet-er-den-eneste-maten/ycie---jedyny-sposob/

https://www.nationaltheatret.no/international-ibsen-award/

Vi har derfor ikke prioritert å gjøre noe med dette nå, men vil rette opp dette.

Innhold som bryter kravet

Dette gjelder for nyhetsbrev-skjema:

Telefonfeltet har ingen validerings-feilmelding når brukeren skriver inn f.eks.: bokstaver

Fødselsdato har ikke validerings-feilmelding når den oppgitte fødselsdatoen er ugyldig

Innhold som bryter kravet

Felt for utfylling av telefonnummer har ikke valideringsforslag, det bør f.eks. ha: formatet til telefonnummeret

Feltet for utfylling av fødselsdato bør ha valideringsforslag når datoen brukeren har lagt inn er ugyldig

 

 


 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nationaltheatret skal være tilgjengelig for alle og vi jobber derfor kontinuerlig med forbedring og videreutvikling av våre nettsider og digitale løsninger med stort fokus på universell utforming.

Vi jobber nå med å utbedre nettsidene slik at vi oppfyller alle kravene knyttet til universell utforming.