Tilgjengelighetserklæring for helseklage.no

 • helseklage.no
 • NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN, organisasjonsnummer 984 936 966
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på helseklage.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Alternativ tekst mangler i bildekaruseller. Teksten følger ikke med når bilder legges inn i karusellen, og teksten kan foreløpig ikke legges til manuelt.

Dette jobber vi med, og håper det blir løst i neste produksjonssetting.

Innhold som bryter kravet

Dette håper vi å løse i neste produksjonssetting.

 • I vedtaksdatabasen "Søk i avgjørelser" er det mange vedtak (PDF-er) som ikke er universelt utformet. Dette er en historisk database med nemndvedtak fra de siste 20 årene. Nyere vedtak er og blir universelt utformet.

 

Innhold som bryter kravet

I vedtaksdatabasen "Søk i avgjørelser" er det mange vedtak (PDF-er) som ikke er universelt utformet. Dette er en historisk database med nemndvedtak fra de siste 20 årene. Nyere vedtak er og blir universelt utformet.

Innhold som bryter kravet

Tekstfeltet under tilbakemeldingsfunksjonen "Fant du det du lette etter?" mangler label/aria-label.

Dette blir løst i neste produksjonssetting.

Innhold som bryter kravet

Global menyknapp og meny mangler aria-expanded, aria-controls eller annen metode for å gjøre koblingen tydelig for ikke-seende brukere. Dette gjelder også for undermenyer til menyen i mobilvisning.

Dette kommer på plass etter neste produksjonssetting.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å navigere i tabeller og andre elementer som har horisontal/vertikal scrollbar og bildekaruseller kun med tastatur.

Dette jobber vi med å rette. Kommer mest sannsynlig i neste produksjonssetting.

Innhold som bryter kravet

https://helseklage.no/nyheter/ går overskriftsnivået fra H1 til H3.

Dette er rettet i test, og blir produksjonssatt i begynnelsen av 2024.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene våre og å gjøre alt innhold tilgjengelig for alle. Vi utbedrer feil og mangler, og vil oppgradere publiseringsløsningen slik at vi enklere kan lage tilgjengelig innhold.