Tilgjengelighetserklæring for Microsoft Power Virtual Agents (UDE)

 • Microsoft Power Virtual Agents (UDE)
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Microsoft Power Virtual Agents (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Følgende Følgende problemer er kjent på grunn av begrensninger i biblioteker eller innebygd i produktet:

Forsikrer at elementer med en ARIA rolle som krever foreldreroller er dekket av foreldrerollene.

 

Innhold som bryter kravet

Følgende problemer er kjent på grunn av begrensninger i biblioteker eller innebygd i produktet:
Svaksynte brukere vil ikke kunne få data som er tilstede på 100 % etter å ha zoomet skjermen med 150 %.

Innhold som bryter kravet

Følgende problemer er kjent på grunn av begrensninger i biblioteker eller innebygd i produktet:
--Svaksynte brukere vil ikke få hele innholdet på skjermen etter å ha zoomet skjermen til 400 %.
-- Innholdet i dialogboksen er ikke tydelig synlig i reflow
--Opprett en ny bot-popup-innhold er ikke synlig i 400 % zoomnivå uten flere rullefelt
--Flere rullefelt vises på 400 % zoomnivå for den virtuelle kraftagentens hjemmeside
--Opprett en chat-bot popup-innhold er ikke synlig i 400 % zoomnivå
--Hele innholdet på skjermen er ikke synlig etter zooming av skjermen til 400 %.
--Når omflytning brukes, er det flere rullefelt på siden.
-- Ved omflytning får brukeren både horisontale og vertikale rullefelt
--To rullefelt vises på skjermen når vi zoomer skjermen til 400 %. - Side i ferd med pensjonering
--Innholdet på "Se ethvert forslag"-siden er ikke synlig i omflytning.
--To rullefelt vises etter zooming av skjermen til 400 %.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Følgende problemer er kjent på grunn av begrensninger i biblioteker eller innebygd i produktet:
Fortelleren kunngjør ikke tittelen på "Åpne bot"-dialogen så snart den vises.

Innhold som bryter kravet

Følgende problemer er kjent på grunn av begrensninger i biblioteker eller innebygd i produktet:
--Mens du navigerer gjennom kontrollene som finnes i oppsummeringsfanen, beveger ikke fokuset seg fra venstre til høyre, topp til bunn.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

NVDA annonserer ikke det første kolonneoverskriftsnavnet til "Min Chatbot"-tabell.

Innhold som bryter kravet

NVDA annonserer ikke statusmeldingen som vises på skjermen etter å ha trykket på "Publiser"-knappen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .