Tilgjengelighetserklæring for fsweb.no

 • fsweb.no
 • SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR, organisasjonsnummer 919 477 822
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på fsweb.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Ikon for ekstern lenke, som angir at lenken åpnes i en ny arkfane, er implementert som css bakgrunnsbilde, og har derfor ikke alternativtekst. Fremover vurderer vi å åpne lenkene i samme arkfane.

Innhold som bryter kravet

Her har vi faktisk noe innhold som fungerer fint i 320px * 256px, men som ikke fungerer like bra for i 1280px * 1024px med 400% zoom. Slikt innhold følger kravet, men formålet er også å støtte brukere av zoom-funksjonen. Vi jobber med å forbedre slikt innhold også.

Søknadsweb har to problemer ellers:

1. Søknad - Trekk søknad i mobilvisning: dialogvinduet havner utenfor skjermen.

2. Mine dokumenter: tabellen forsvninner med zoom, og man kan ikke scrolle til innholdet som forsvinner.

Forholdene følges opp.

Innhold som bryter kravet

Toppmenyene har ikke god nok kontrast på fokusmarkeringen (samme i alle portaler).

Studentweb har i tillegg et informasjonsgivende ikon (oransje varseltrekant med utropstegn), og som ikke har god nok kontrast. Denne saken er løst og på vei ut i neste versjon.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Studentweb og Søknadsweb ok.

I EVUweb blir man logget ut automatisk uten forvarsel.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi tilbyr en løsning til utdanningsinstitusjoner, som av og til legger inn norsk tekst i engelsk felt eller omvendt. Institusjonene er informert om dette, og vi vurderer at det er utenfor vår kontroll.

Vi har ellers hatt noen tilfeller der et felt ikke er utfylt på hovedspråket, og at vi derfor henter frem det som er utfylt på et annet språk uten at vi har kodet dette i HTML lang attributtet. Kjente tilfeller av dette er løst.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke mulighet til å kontrollere språket til alt innhold som er produsert av institusjonene selv.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

I EVUweb er det et tilfelle av duplikate IDer på sidene Påmelding og Profil.

Søknadsweb har også noen HTML valideringsfeil, men de dekkes ikke av dette kravet.

Innhold som bryter kravet

EVUweb har noen feilmeldinger som burde få role="alert" eller aria-live="assertive". Disse vil i dag ikke leses opp i skjermlesere. Løsning er underveis.

Studentweb og Søknadsweb ok.

Det er en "Vennligst vent"-spinner som av og til leses opp i NVDA, men ikke alltid. I testene leses den opp når det går lang tid, som er hovedpoenget med den, så under tvil tenker jeg at dette er innenfor kravet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kompetanse i Sikt:
Vi anbefaler front-end utviklerne våre til å ta et kurs som tilbys av DFØ læringsplattformen "Universell utforming av IKT for utviklere og testledere".
Vi har et fagnettverk med ca 25 utviklere, som møtes hver tredje uke for å gå igjennom testing, problemløsing, WCAG-krav, og andre temaer innen universell utforming.

Universell utforming i fsweb:
Vi har noen utfordringer igjen, men vi har hatt stort fokus på universell utforming i fsweb. Vi har hatt flere revisjoner av nettstedene med eksperter og med blind skjermleser-bruker. Vi har vært tidlig ute med å løse mange av de nye kravene i WCAG 2.1, og er nå i ferd med implementere endringer som skal løse det gjenstående.