Tilgjengelighetserklæring for museumnord.no

 • museumnord.no
 • STIFTELSEN MUSEUM NORD, organisasjonsnummer 985 888 299
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STIFTELSEN MUSEUM NORD kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på museumnord.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Video på SKREI prosjektside som ikke er tekstet. Tilgjengelig for hørende, men ikke døve.

Tilgjengelige alternativ

Det som fortelles i videoen er nevnt i tekst i samme innlegg.

Innhold som bryter kravet

Videoer som ikke er tekstet. Tilgjengelig for hørende, men ikke døve.

Tilgjengelige alternativ

Det som fortelles i videoen er nevnt i tekst i samme innlegg.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Noe funker ikke. Funksjonen markerer ikke synlig i brukergrensesnittet hvor du er når du bruker Tab-tasten, man må se nede i venstre hjørne på linkens nettstedsadresse for å se hvor på siden man har kommet med Tab-tasten.

I tillegg er det vanskelig å navigere inn i menyen.

Innhold som bryter kravet

Innhold får ikke synlig fokus ved bruk av tastaturnavigering.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Museum Nord jobber kontinuerlig med å forbedre våre digitale plattformer slik at det er tilgjengelig for alle. Det digitale er et viktig element for oss både som supplement og digitale versjoner av fysiske utstillinger, og utadrettet virksomhet og kommunikasjon med gjester. Derfor er universell utforming og tilgjengelighet er en del av våre strategiske planer, og er høyt prioritert. Vi anerkjenner at vi fortsatt har en vei å gå for å gjøre våre tilbud tilpasset alle.