Tilgjengelighetserklæring for norsk-tipping.no (Bingoria og Kasino)

 • norsk-tipping.no (Bingoria og Kasino)
 • NORSK TIPPING AS, organisasjonsnummer 925 836 613
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORSK TIPPING AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på norsk-tipping.no (Bingoria og Kasino) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Alle våre KongKasino-spill er presentert via tredjepartsløsninger og innholdet og grafikken ligger i et stort lerret, kalt Canvas i HTML. 
I praksis er dette et bilde av informasjon og det er ingen spill som har tekstlige beskrivelser som gir tilsvarende informasjon til deg som ikke kan se og som bruker skjermleser. Konsekvensen av denne feilen er at du som bruker skjermleser ikke kan spille spillene.

 

Årsak
Alle våre kasino- og øyeblikkspill er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Innhold som bryter kravet

I alle våre kasinospill får du beskjed om du har vunnet eller ikke ved hjelp av en lydeffekt eller en melding på skjermen. For alle våre KongKasino-spill er det ikke mulig å nå meldingen med skjermleser og det får da heller ikke noen programmatisk kobling med det som blir vist visuelt. I Bingoria forsvinner trekningsresultatet etter noen sekunder. 
I alle våre Bingoriapill og i enkelte KongKasino-spill kan saldo og premie nås med skjermleser, men konsekvensen av denne feilen gjør at spillopplevelsen ikke vil tilsvare det som skjer visuelt. 
Alle spill i Bingoria mangler programmatisk struktur i koden. Konsekvensen av dette er at det blir krevende for deg som bruker skjermleser å navigere deg rundt i de ulike delene i spillet.

 

Årsak
Alle våre kasinospill er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Innhold som bryter kravet

I mange av våre KongKasino-spill er det henvisninger og instruksjoner som er basert på sensoriske egenskaper. Det vil si instruksjoner som henviser til et spesifikt symbol, farge eller plassering, og som forutsetter godt syn/fargesyn. Konsekvensen av denne feilen er at det kan bli utfordrende for deg som har nedsatt syn å oppfatte instruksjonene og dermed også forstå hvordan man spiller spillet.

 

Årsak
Alle våre kasinospill er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Innhold som bryter kravet

I alle våre Bingoria-spill er det mye tekst som har for lave kontraster mot bakgrunnsfargen. Konsekvensen av dette er at du som har nedsatt syn kan få utfordringer med å lese all tekst på en god måte.

 

Årsak
Alle våre kasinospill er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Innhold som bryter kravet

Alle våre KongKasino-spill er programmatisk kodet og vist ved hjelp av HTML-elementet Canvas. I praksis betyr dette at alt innhold vises i et lerret og som et stort bilde. Dette gjelder også tekst. Konsekvensen av denne feilen er at du ikke kan få muligheten til å få teksten forstørret eller opplest. 

 

Årsak
Alle våre kasinospill er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Innhold som bryter kravet

Ingen av spillene i Bingoria kan spilles på mindre skjermer eller i mindre nettleservindu. For alle spill i Bingoria forutsetter det at det brukes datamaskin og et nettleservindu i full størrelse. Grensesnittet er mulig å forstørre med Ctrl +- eller CMD +-, men det fører til store utfordringer å forstørre opp til 400%.

For KongKasino-spill fungerer det å spille på mindre skjermer. Det vil ikke være mulig å forstørre i nettleservindu på datamaskin med Ctrl +- eller CMD+-, men på bakgrunn av spillets struktur anser vi disse spillene til å vøære unntatt dette kravet.

 

Årsak
Alle våre kasinospill er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst. 

Innhold som bryter kravet

I noen av våre KongKasino-spill er det for lave kontraster på enkelte grafiske elementer. For noen av spillene våre gjelder dette ikoner for meny, innstillinger og i enkelte tilfeller også knappen du må trykke på får å starte eller snurre spillet. 
Konsekvensen av denne feilen kan gjøre at spesielt du som har nedsatt syn kan få utfordringer med å se hva ikonet viser.

 

Årsak
Alle våre kasinospill er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Ingen av våre KongKasino-spill kan håndteres ved bruk av tastatur. Konsekevene av denne feilen er at du som kun har mulighet til å bruke tastatur eller bryterkontroll, ikke kan spille KongKasino.

Våre spill i Bingoria er mulig å håndtere med tastatur, men ettersom det mangler visuelt fokus på hvor man befinner seg i grensesnittet, vil det fortsatt være krevende å spille Bingoria på en god måte.


Årsak
Alle våre kasinospill er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Innhold som bryter kravet

Det er flere animasjoner og bevegelig innhold i våre KongKasino-spill som ikke eksplisitt blir startet av deg. Det bevegelige innholdet varer som regel i mer enn 5 sekunder og du kan heller ikke pause eller stoppe dette.

I alle våre Bingoria-spill finnes det en animering som visuelt fremstiller hvordan en fylt rekke kan se ut i bingobrettet før bingoen starter. 
Denne animeringen har du heller ikke mulighet til å stoppe eller pause. 
Konsekvensen av denne feilen er at noen kan oppleve det som distraherende og forstyrrende i forhold til annet innhold på siden.

 

Årsak
Alle våre kasinospill er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Innhold som bryter kravet

Alle våre spill i Bingoria kan håndteres med tastatur. Imidlertid mangler det en visuell fokusmarkering som tydelig viser hvor i grensesnittet du befinner deg når du navigerer med TAB-tast eller piltaster. 
Konsekvensen av denne feilen er at det blir vanskelig for deg som bruker tastatur å vite hvilken handling som kan utføres og det blir en dårligere spillopplevelse.

 

Årsak
Alle våre kasinospill er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Mange av våre KongKasino-spill er kodet programmatisk med engelsk landskode. Dette fører til at opplesing med skjermleser blir på engelsk og ikke norsk. Konsekvensen av dette er at det kan bli vanskelig å oppfatte noe innhold med talesyntese på engelsk, men med beskrivelse på norsk.

 

Årsak
Alle våre kasinospill er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Alle Kasinospill er programmatisk kodet i HTML Canvas og mangler semantikk. Det vil si at det er ingen elementer som utfører en handling som har et definert navn eller en rolle, og gjengir dermed ikke funksjonalitet til deg som bruker hjelpeteknologier, som for eksempel skjermleser. Konsekvensen av denne feilen er at du som bruker skjermleser ikke kan spille noen av spillene.

 

For deg som bruker skjermleser er det mulig å spille Bingoria. Det er noen elementer som mangler en definert rolle, men med NVDA/JAWS gjengir den hva som er klikkbart. Dette gjøres ikke med VoiceOver. Det er også enkelte knapper for innstillinger som mangler en tekstlig beskrivelse. Konsekvensen av denne feilen er at det blir vanskelig å forstå hvilken handling enkelte knapper utfører.

 

Årsak
Alle våre kasinospill er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Innhold som bryter kravet

I alle våre kasinospill får du beskjed om du har vunnet eller ikke ved hjelp av en lydeffekt eller en melding på skjermen. Disse statusmeldingene blir ikke formidlet til hjelpeteknologier. Konsekvensen av denne feilen er at det blir vanskelig for deg som bruker skjermleser å forstå om du har vunnet og hva du eventuelt har vunnet.

 

I alle spill vises det en progresjonsbar når spillet lastes inn. Denne blir ikke formidlet til skjermleser. Konsekvensen av dette er at dersom opplasting tar for lang tid, blir det vanskelig å forstå hva som skjer på siden.

 

Årsak
Alle våre kasinospill er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .