Tilgjengelighetserklæring for Gjøvikby

 • Gjøvikby
 • GJØVIK KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 155 223
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GJØVIK KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Gjøvikby slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke et tekstalternativ til bilder, fordi det ikke er mulig å legge inn tekstaltenativ i CMS-et vi bruker. Dette gjør at synshemmet personer ikke får tilgang til informasjon i bilde. 

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere at alle overskrifter på nettsiden er kodet korrekt. 

Innhold som bryter kravet

Det er vanskelig å se hva som er lenker på siden. 

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere at det er god nok kontrast på siden. Vi har ikke undersøkt dette godt nok. 

Innhold som bryter kravet

All tekst og innholde kan ikke forstørres opp til minst 200 % visning uten tap av innhold eller funksjonalitet.

Innhold som bryter kravet

All tekst og innholde kan ikke forstørres opp til minst 400 % visning uten tap av innhold eller funksjonalitet.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere at det er god nok kontrast på siden. Vi har ikke undersøkt dette godt nok. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke muligå nå og bruke kalenderfunksjonalitet på nettsiden med bare med tastatur. Den er ikke kodet med standardelement i HTML. Brukere som navigerer bare med tastatur får ikke valgt dato, arrangør og kategori. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har kun navigasjon som eneste måte å navigere seg rundt. Nettsiden har ikke søk eller nettstedskart 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettsiden er ikke 100% testet for alle kravene i WCAG-standarden. Derfor kan det inneholder flere feil, enn det tilgjengelighetserklæringen viser.