Tilgjengelighetserklæring for Økonomirapportering

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 21 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
AURSKOG-HØLAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Økonomirapportering slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Dersom publiseringen har vedlagt tilgjengelighetserklæring, så mangler ikonet foran lenken alternativ tekst

Innhold som bryter kravet

Det finnes tabeller som enten mangler innhold i overskriftsceller og/eller har en minimal kodefeil. De aller fleste tabeller kan brukes med tastatur og assisterende verktøy. Det finnes unntak der tredjepartleverandør ikke har gjort dette mulig.

Innhold som bryter kravet

"Søkeresultater" - "Søk" og "tilbake til forside" ikke kodet responsivt. Negativ konsekvens for brukere av mobil/ nettbrett. 

Innhold som bryter kravet

Måltabell har manglende kontrast på knapper dersom tabellen inneholder filter og/ eller knapper for å åpne popup (pc/ mobile enheter).

Innhold som bryter kravet

.

Innhold som bryter kravet

Dynamisk element - Tabell: Innhold i tabell går tapt før 400% zoom

Innhold som bryter kravet

Søkefeltet står ikke til kontrastkravet på 3:1. Negativ konsekvens for personer med nedsatt syn.

Innhold som bryter kravet

Justering av tekstavstand fungerer ikke optimalt på nettsiden. Negativ konsekvens for personer med nedsatt syn og dysleksi.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

I enkelte nettlesere finnes det innhold i tabeller som ikke kan nås ved bruk av tastatur. Negativ konsekvens spesielt for blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk i armer og hender.

Innhold som bryter kravet

I tabeller med popup finnes det tastaturfelle. Negativ konsekvens spesielt for blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk i armer og hender.

Innhold som bryter kravet

Feil i kode. Snarvei for å hoppe direkte til hovedinnhold ikke tilgjengelig ved tastaturnavigering. Negativ konsekvens spesielt for blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk i armer og hender.

Innhold som bryter kravet

Det er feil i fokusrekkefølgen på forsideelementer der en seksjon kan utvides. Navigering og innhold i seksjonen er fremdeles tilgjengelig ved bruk av tastatur og assisterende verktøy

Innhold som bryter kravet

Overskriftene på en detaljside omgjøres, og får ugyldig lenkekode (tittel) etter en overskrift er valgt fra bokmerkemenyen.   

Innhold som bryter kravet

Det finnes feil i fokusmarkering enkelte steder i publiseringen (blant annet i popups)

Innhold som bryter kravet

Det finnes områder på siden som ikke responderer optimalt på pekeravbrytelse (for eksempel "søk"). Negativ konsekvens for personer med nedsatt syn, håndfunksjon og/eller kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Det finnes områder på siden hvor det ikke er samsvar mellom visuell og kodet ledetekst

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det finnes inkonsekvent plassering/ manglende lenker som fører brukeren tilbake til forsiden av nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes inkonsekvent navngivning for lenkene som fører brukeren tilbake til forsiden av nettstedet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Dynamisk element - Tabell: har flere elementer med id som ikke er unik.

Innhold som bryter kravet

Ugyldig bruk av role-attributt/ aria-label i måltabellen(e). Det mangler også gyldig aria-atributt dersom tabellen inneholder nedtrekksmeny for filtrering

Innhold som bryter kravet

Søkeresultater annonseres ikke ved bruk av assisterende verktøy.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .