Tilgjengelighetserklæring for Kart i skolen

 • Kart i skolen
 • UNIVERSITETET I BERGEN, organisasjonsnummer 874 789 542
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I BERGEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kart i skolen slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har avansert kartfunksjonalitet på nettstaden.

Innhold som bryter kravet

En quiz har oppgaver med dialekter med lydeksempel. Disse mangler teksting. Det er ikke mulig å løse disse oppgaven uten å høre lyden.

Innhold som bryter kravet

Skjema brukt ved registrering i kart oppfyller ikke kravet. Enkelte sider mangler landemerker. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har avansert kartfunksjonalitet på nettstaden.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har avansert kartfunksjonalitet på nettstaden. Enkelte kart fra eksterne dataeiere, vil ha fargekombinasjoner som ikke oppfyller kravet.

Innhold som bryter kravet

Teksten på enkelte knapper har for lav kontrast mot bakgrunnsfargen og kan være vanskelig å lese med nedsatt syn. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har avansert kartfunksjonalitet på nettstaden. Tegnforklaring til kart kan mangle representasjon i tekst.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har avansert kartfunksjonalitet på nettstaden.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har avansert kartfunksjonalitet på nettstaden.

Innhold som bryter kravet

Atlaset lar deg ikke hoppe over meny i toppen av siden. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har avansert kartfunksjonalitet på nettstaden.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har avansert kartfunksjonalitet på nettstaden.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har avansert kartfunksjonalitet på nettstaden.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Atlas mangler språk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Ved registrering av Barnetråkk er det meny og fremdriftsindikator som ikke oppfyller kravet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .