Tilgjengelighetserklæring for tensio.no

 • tensio.no
 • TENSIO AS, organisasjonsnummer 922 828 172
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TENSIO AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på tensio.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Det finnes videoinnhold som ikke tilfredsstiller kravene, men som ble publisert før kravene trådte i kraft 1. februar 2024.

Innhold som bryter kravet
 • Det finnes tekster som fungerer som overskrifter, men som ikke er kodet som overskrifter. Det vil bli vanskeligere for brukere med skjermleser å finne innholdet.
 • I et skjema er det noen ledetekster som ikke er knyttet til skjemaelementene sine. Det vil bli vanskeligere for brukere med skjermleser å forstå hensikten med skjemaelementene.
Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å forstørre innholdet på strømbruddskartet på noen enheter som bruker Android. Det kan gjøre innholdet vanskelig å lese for synshemmede.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

I noen nettlesere (Firefox, Safari, m.fl.) er det ikke mulig å nå søkeresultatene med tastatur. Brukere med disse nettleserene som navigerer kun med tastatur får ikke tilgang til søkeresultatene.

Innhold som bryter kravet
 • I menyen sendes fokus direkte inn i megamenyen når den åpnes. Det er ikke mulig å nå lukkeknappen med tastatur, og fokusrekkefølgen starter enten på nytt eller hopper over elementer når menyen lukkes. Brukere som navigerer med tastatur kan miste oversikt eller få vanskeligheter med å nå innhold.
 • Ved lasting av flere søkeresultater på søkeresultater-siden blir fokus satt til bunnen av siden og ikke til neste søkeresultat. Brukere som navigerer med tastatur kan få vanskeligheter med å nå innholdet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes rammer (iframes) som mangler tittel-attributt. Det kan være vanskelig for brukere med skjermleser å forstå innholdet og hensikten med det.

Innhold som bryter kravet

Dersom en bruker gjør et søk på søkeresultat-siden, formidles ikke oppdateringen. Brukere med skjermleser blir ikke gjort oppmerksom på endringene i brukergrensesnittet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Tensio arbeider målrettet med å gjøre våre nettløsninger tilgjengelige for alle.

Vi stiller krav til universell utforming ved anskaffelse og utvikling av IKT-løsninger.

Vi jobber med rutiner og gjør tiltak for å identifisere og rette feil.