Tilgjengelighetserklæring for namsos.kommune.no

 • namsos.kommune.no
 • NAMSOS KOMMUNE, organisasjonsnummer 942 875 967

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NAMSOS KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på namsos.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen av bildene på nettsiden mangler alternativ tekst. Vi har for dårlige rutiner på arbeidet med bilder og alternativ tekst. Vi skal utarbeide nye rutiner i løpet av 2023.

Når ikke alle bilder og illustrasjoner har alternativ tekst vil vi ikke kunne formidle samme informasjon til alle våre brukere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noen videoer på nettsiden som ikke er tekstet. Årsaken til dette er manglende kompetanse og ressurser. Vi arbeider med å få tekstet alle videoer i 2023.

Når ikke alle videoer er tekstet vil vi ikke kunne formidle samme informasjon til alle våre brukere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På nyhetslisten og oversikt over kalenderhendelser er det hopp i overskriftsnivåer. Dette kan føre til at det blir problemer med å få riktig rekkefølge på opplest tekst. Det er vår leverandør som må rette dette problemet. 

Flere tabeller i dokumenter på nettsiden mangler overskriftsrader og er omfattende. Dette gjør det vanskelig å få opplest innhold på en forståelig måte. Vi arbeider med å få lagt alt innhold fra dokumenter i en dokumentleser slik at innholdet skal kunne leses av alle. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke alltid kravet til god kontrast mellom tekst og bakgrunn. Kommunens grafiske profil har flere fargekombinasjoner som ikke har godkjent kontrast. Det er vanskeligere for alle brukere å lese innholdet.

Vi arbeider med å få på plass flere farger i vår grafiske profil slik at vi unngår problemer med for lite kontrast mellom bakgrunn og tekst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har flere bilder og illustrasjoner som inneholder tekst og der teksten ikke presenteres som ren tekst. Vi arbeider med å få på plass rutiner for dette i tillegg til opplæring for ansatte som skriver på nettsiden

Vi vil derfor ikke kunne formidle samme informasjon til alle våre brukere.

 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ved tekstforstørrelse mellom 125 % og 175 % vises ikke menyelementene for «Kontakt», «For ansatte», «Kart» og «Skjema» når du leser innholdet på et nettbrett.

Tilgjengelige alternativ

Du finner innholdet ved å bruke søkefunksjonen på nettsiden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke alltid kravet for kontrast på ikke-tekstlig innhold. Kommunens grafiske profil har flere fargekombinasjoner som ikke har godkjent kontrast. Det er vanskeligere for alle brukere å lese innholdet.

Vi arbeider med å få på plass flere farger i vår grafiske profil slik at vi unngår problemer med for lite kontrast mellom bakgrunn og tekst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen av lenketekstene på siden har ikke en god nok beskrivende lenketekst. Det kan derfor bli vanskelig for enkelte brukere å forstå hvor lenken fører.

Vi arbeider med å lage nye lenketekster der det er behov for dette. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har knapper på nettsiden som ikke oppfyller kravene til fokusmarkering. Det vil si at det er for liten fargeforskjell når du for eksempel holder muspeker over knappen.

Vi har meldt inn denne svakheten til vår leverandør og vi få dette rettet i løpet av 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Webredaksjonen har utarbeidet en plan for hvordan vi skal arbeide med universell utforming på nettsidene. I denne planen har vi satt opp prioriterte arbeidsområder og tidfestet noe av arbeidet.

Vi har laget en nettside for ansatte i Namsos kommune med informasjon om universell utforming og klarspråk og vi er i gang med opplæring av ansatte. https://namsos.kommune.no/brukervennlig-innhold/