Tilgjengelighetserklæring for Numetry - iOS (UDE)

  • Numetry - iOS (UDE)
  • iOS / iPadOS
  • 3.3.1.
  • Nettbrett
  • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk med avgrenset syn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Numetry - iOS (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Matematikkspillet Numetry er designet med liggende orientering i bunn. All informasjon og funksjonalitet, oppgaveutforming og størrelser på knapper og flytbare elementer mm. er optimalisert for liggende skjermretning. Kravet er ikke oppfylt både pga. uforholdsvis stor bryde for selskapet mtp ressurser til å få applikasjonen til å fungere i stående retning. I tillegg frykter vi at muligheten til å kunne interagere med innholdet (små elementer) og lesbarheten av tall og tekst vil utgjøre en dårlig og vanskelig brukeropplevelse for den aktuelle brukergruppen. Brukere med nedsatt motorikk eller håndfunksjon, og som har fastmontert nettbrett i stående retning, vil oppleve at spillet ikke vises i valgt visningsretning.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Per dags dato er det en uforholdsmessig stor byrde for Eduplaytion AS å tilpasse Matematikkspillet Numetry fra liggende til stående visningsretning. Med begrenset økonomi, ressurser og få spillutviklere, vil denne oppgaven kunne påvirke vår evne til å vedlikeholde produktet, gi forsvarlig kundestøtte og vår evne til å produsere nytt innhold som også oppfyller kravene. Vi må nøye vurdere kostnadene opp mot fordelene for å sikre bærekraftig utvikling. 

Tilgjengelige alternativ

Stående skjermretning er ikke mulig på nettbrett. Hvis eleven har tilgang til PC, Mac eller Chromebook vil eleven kunne bruke Numetry i nettleser og kunne velge stående skjermretning i innstillingene på enheten. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Dynamisk tilpasning til små skjermer slik som iPad vil gjøre at innholdet og funksonalitet blir tapt. Grafikk, videoer og videospill mm. er unntatt dette kravet. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .