Tilgjengelighetserklæring for bolaerne.no

 • bolaerne.no
 • FÆRDER KOMMUNE, organisasjonsnummer 817 263 992

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FÆRDER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på bolaerne.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke alltid kravet om tekstalternativ til ikke-tekstlig innhold. Synshemmede får derfor ikke tilgang til informasjon i noen av våre publiserte bilder og grafikk. En del eldre bilder mangler alt-tekst. Det jobbes med at all ikke-tekstlig innhold skal ha et tekstalternativ.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vårt nettsted har noen mangler når det gjelder korrekt bruk av overskriftsnivåer. Det jobbes med å rette dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vårt nettsted inneholder feil og mangler når det gjelder navigering med tastatur. Dette kan føre til at det er utfordrende å utføre ulike oppgaver på vårt nettsted, for brukere som kun bruker tastatur til å navigere på vårt nettsted.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vårt nettsted inneholder feil og mangler når det gjelder navigering med tastatur. Dette kan føre til at det er utfordrende å utføre ulike oppgaver på vårt nettsted, for brukere som kun bruker tastatur til å navigere på vårt nettsted.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vårt nettsted inneholder feil og mangler når det gjelder navigering med tastatur. Dette kan føre til at det er utfordrende å utføre ulike oppgaver på vårt nettsted, for brukere som kun bruker tastatur til å navigere på vårt nettsted.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen av våre lenkede bilder mangler alternativ tekst som beskriver lenkens mål. Vi jobber med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vårt nettsted inneholder feil og mangler når det gjelder navigering med tastatur. Dette kan føre til at det er utfordrende å utføre ulike oppgaver på vårt nettsted, for brukere som kun bruker tastatur til å navigere på vårt nettsted.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vårt nettsted inneholder feil og mangler når det gjelder navigering med tastatur. Dette kan føre til at det er utfordrende å utføre ulike oppgaver på vårt nettsted, for brukere som kun bruker tastatur til å navigere på vårt nettsted. En av feilene er at det ikke er synlig hvor man er på nettsiden når man navigerer med tabultator-tasten.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ifølge validator.w3.org inneholder vårt nettsted 4 kodefeil. Vi jobber med å rette opp i kodefeil som finnes på vårt nettsted.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vårt nettsted har noen mangler når det gjelder korrekt bruk av overskriftsnivåer. Det jobbes med å rette dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .