Tilgjengelighetserklæring for student.oslomet.no

 • student.oslomet.no
 • OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET, organisasjonsnummer 997 058 925
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på student.oslomet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikkje tekstalternativ til alle bilete og diagram. Det er mogleg å legge inn i CMS-et og blir fulgt opp kontinuerleg i jamlege kvalitetssjekkar. Synshemma får ikkje tilgang til informasjon i dei bileta og diagramma som manglar tekstalternativ.

Det ligg framleis PDF-ar og dokument på nettsida som ikkje oppfyllar dette kravet. Årsaken til dette er at dei som lagar dokumenta ikkje har nok kunnskapar om universell utforming til lage dokument som følgjer krava. Konsekvensen er at ikkje alle brukarar får lest innhaldet.

Innhold som bryter kravet

Må lage rutiner og system for å sjekke. Kan i enkelte tilfeller bli brukt som bilde i nyhetssaker.

Innhold som bryter kravet

Tekstørrelsen er gjort er fast ved hjelp av en absolutt lengdeenhet. Dette skal endres til en relativ lengdeenehet.

Konsekvensen er at brukeren ikke selv kan justere tekststørrelsen i nettleseren.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet. Det er ikke mulig med automatisk retting og ikke alle feil fanges opp i analyseverktøyet vårt.

Vi retter feil vi oppdager fortløpende.

Konsekvensen er at brukeren i disse tilfellene ikke får beskjed om at lenken går ut av nettstedet. Brukeren får heller ikke alltid beskrivelse av lenkens funksjon.

Innhold som bryter kravet

Vi er i ferd med å undersøke dette kravet nærare i samarbeid med IT. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har ingen funksjonalitet i publiseringssystemet vårt for å merke mindre deler av en tekst på et annet språk.

Feilen oppstår på en mindre andel av innholdet på nettstedet.

Konsekvensen er at brukeren ikke får informasjon om at deler av innholdet er på et annet språk.

Eksempler: lenketekst og titler på engelsk.

Innhold som bryter kravet

Hvis en inndatafeil oppdages, har ikke alle skjema et tekstlig alternativ for å fortelle hvor feilen er. Konsekvensen er at det kan bli vanskelig for alle brukerne å bruke skjema.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi er i ferd med å undersøke dette kravet nærare i samarbeid med IT. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

OsloMet jobber kontinuerlig med universell utforming av nettstedene våre. Vi jobber aktivt i analyseverktøyet Siteimprove og har faste ukentlige rutiner for oppfølging av publisister og feil på nettstedene våre. Vi har også faste ukentlige møter med IT der uu er en del av tematikken de gangene det er behov for utvikling for å rette feil. 

Universell utforming er høyt prioritert. Alle publisister som skal publisere på våre nettsteder får opplæring i universell utforming sammen med opplæring i publiseringsverktøyet. Vi kvalitetssikrer nytt innhold og gir tilbakemeldinger til publisister når vi oppdager uu-feil.

Publisistene får også tilgang til analyseverktøyet Siteimprove ved behov.