Tilgjengelighetserklæring for Betalmeg

 • Betalmeg
 • DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING, organisasjonsnummer 986 252 932
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Betalmeg slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nøstede tabeller gir overflødig informasjon ved Skjermleser.

Tilgjengelige alternativ

Opplever feil ved bruk av skjermleser på pc. Denne feilen jobbes det med for å rette.

Innhold som bryter kravet

Hjelpetekst henviser til knapp med navn "Send", det er ingen knapp som er identifiserbar med kun "Send" i verken ledeteksten eller tekst på interaktivt element. 

Innhold som bryter kravet

Noe innhold forsvinner og er ikke visuelt på nettstedet i stående format. 

Innhold som bryter kravet

Innhold forsvinner ved 200% zoom på flere områder. 

Innhold som bryter kravet

Ved 400% zoom så får chatbot-vinduet en minimeringsknapp som ellers ikke er tilgjengelig. Dersom bruker benytter seg av denne, så forsvinner chatbot-knappen og chatbot er ikke lenger tilgjengelig for bruker. 

Innhold som bryter kravet

Det er for liten kontrast på interaktive elementer i høykontrast-modus på noen områder på nettstedet. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet
 • Det er ikke mulig å nå frem til redigering av vedlegg med tastatur uten bruk av Skjermleser.  
 • Land/regions-valg er ikke tilgjengelig ved bruk av tastaturnavigering. 
 • Det er ikke mulig å velge type lønnart under Godtgjørelse ved bruk av tastatur. 
 • Det er ikke mulighet til å nå navigasjonspiler øverst i utvidet kalendermeny på flere områder.  
 • Ved bruk av tabulator hoppes noe av innhold over i skjemautfyllingsprosessen av alternativ for kostnadsfordelings, samt reiseregning og utgiftsrefusjon. 
 • Det er ikke mulig å åpne sak om godtgjørelse som er til utkast for redigering eller sletting. 
 • Dersom Skjermleser er aktivert er det ikke mulig å åpne og redigere innholdet under flisen Mine Opplysninger. 
Innhold som bryter kravet

Ingen nåværende mekanisme på nettstedet for å hoppe forbi banner med menyer og språkvalg på toppen av siden for å navigere til hovedinnholdet. 

Innhold som bryter kravet

Ingen informasjon gis eksplisitt eller leses opp av Skjermleser at valgmuligheten for Reiseregulativ under alternativ i skjemautfylling er en lenke. 

Innhold som bryter kravet

Skjermleser leser ikke opp hensikten med søkefelt på flere områder på nettstedet. 

Innhold som bryter kravet

Siden for godtgjørelser mangler informasjon om aksepterte filtyper. 

Innhold som bryter kravet

Flere knapper på nettstedet har ikke tydeligfokusmarkør når Skjermleser er deaktivert. 

Innhold som bryter kravet

Diverse knapper mangler korrekt referanse i kode som samsvarer med visuell etikett, blant annet knapp for innsending av skjemaer. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Snarveier på nettsiden for å navigere til åpne applikasjoner er ikke kodet med riktig språkreferanser. 

Innhold som bryter kravet

Fokus flyttes etter åpning og lukking av dialogbokser og chatbot, som kan oppleves som kontekstendring ved bruk av Skjermleser 

Innhold som bryter kravet

Ved språkendring på nettstedet navigeres det tilbake til hjemmeside, uavhengig hvilken applikasjon som er åpen. 

Innhold som bryter kravet

Feilmeldinger på nettstedet leses ikke opp av Skjermleser. 

Innhold som bryter kravet

Flere områder mangler visuell indikasjon og forklaring på obligatoriske utfyllingsfelt. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Flere knapper på nettstedet mangler korrekt referanse i ledeteksten i koden. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber daglig med kartlegging av tjenestene og prioriterer feil som skal rettes for å etterleve kravene for universell utforming.
Vi jobber strategisk for å at universell utforming blir endel av smidig utvikling.