Tilgjengelighetserklæring for betalmeg

 • Betalmeg
 • DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING, organisasjonsnummer 986 252 932

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 20 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Betalmeg slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noe innhold leses opp feil av skjemleser. Eksempel sier ikke skjemleser at det er en overskift.

Tilgjengelige alternativ

Opplever feil ved bruk av skjermleser på pc. Denne feilen jobbes det med for å rette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det kan oppleves som ikke meningsfull rekkefølge på applikasjon Reiseregning ved bruk av skjemleser. Denne feilen jobbes det med for å rette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjermleser leser ikke opp obligatoriske felt selv om de er merket med obligatorisk stjerne. Jobber med å rette feilen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hjelpelinjen som viser steg for steg, knapper og ledetekst er ikke er god nok kontrast på. Jobber med å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Sluttbruker opplever tap av informasjon, dette på grunn av godt med mellomrom i applikasjon.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det kan være utfordrende enkelte steder å bruke tabulator i applikasjonene. Denne feilen jobbes det med for å rette. Eksempel tabell i reiseregnings applikasjon

Innhold som bryter kravet i regelverket

Diverse feil ved registrering av reiseregning spesielt tabeller.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke mulig å hoppe til hovedmenyen, må igjennom hele registrerings for å komme ned til knapper i under meny.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det kan være utfordrende enkelte steder å bruke tabulator i applikasjonene. Denne feilen jobbes det med for å rette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjermleser leser ikke opp det type innhold som står skrives eller blir valgt i søke feltet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Utfordring med tabulator da man ikke ser hvor man står i applikasjonen.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Windows skjermleser leser dato med dd mm (millimeter og ikke måned) og åå. Skjemleser også klokkeslett sier hh mm skulle vært tt mm. Jobber med kartlegging for å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Windows skjermleser leser dato med dd mm (millimeter og ikke måned) og åå. Skjemleser også klokkeslett sier hh mm skulle vært tt mm. Jobber med kartlegging for å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere plasser tabulator ikke er synlig i applikasjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjemleser leser ikke opp feilen automatisk. Feltet som er feil markeres ikke, obligatoriske felter er ikke marker som det. Kartlegger for å utbedre feilen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Obligatoriske felter er ikke marker som det. Skjemleser leser da ikke de obligatoriske felter. Mangler noen steder ledetekster. Jobber med å kartlegge for å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feltet som er feil markeres ikke i applikasjon. Jobber med å kartlegge for å utbedre dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Alle tabeller i registrering av reiseregning er feil. Feil koding i tabeller i reiseregning. Eksempel leser ikke opp om man har måltidsfradrag eller ikke.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kan ikke navigere i tabeller i reiseregning med tabulator. Jobber med å kartlegge for å utbedre feilen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ingen bekreftelse om man huker av for godtgjørelse i reiseregning. Jobber med å kartlegge for å utbedre feilen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber daglig med kartlegging av tjenestene og prioriterer feil som skal rettes for å etterleve kravene for universell utforming.
Vi jobber strategisk for å at universell utforming blir endel av smidig utvikling.