Tilgjengelighetserklæring for Handlings- og økonomiplan 2023-2026 politisk vedtatt

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 23 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DRAMMEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Handlings- og økonomiplan 2023-2026 politisk vedtatt slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

En publisering med tilgjengelighetserklæring mangler alternativ tekst for ikonet plassert foran lenken. 
Det kan være lagt inn bilder uten alternativ tekst.

Innhold som bryter kravet

Det kan være brukt overskriftsnivåer som ikke følger strukturen til siden den er lagt under.

Det kan være laget tabeller med tomme overskriftsceller, tomme dataceller, eller at det er glemt tabellforklaring.

Det finnes tabeller som har minimal kodefeil (scope), men som fremdeles funker med skjermleser og tastatur, men det kan også finnes tabeller fra en tredjepartsleverandør som ikke fungerer med tastatur og skjermleser. 
Det kan ha blitt opprettet tabeller som kan ha feil i overskrifter. 
«Til topp» funksjonen er ikke kodet som knapp, og det kan være feil i nøstingen av brødsmulesti. 

Innhold som bryter kravet

Det kan være henvist til et bilde av tekst, f.eks “slik det vises i bildet over/under”, eller andre henvisninger til form/farge/plassering på siden som kan være vanskelig for alle lesere å oppfatte.

Innhold som bryter kravet

Det finnes elementer som ikke fungerer responsivt til alle typer enheter og visningsretninger. 

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes elementer som bruker farge som eneste virkemiddel 

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes elementer som ikke har god nok kontrast mellom tekst og bakgrunn. 

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes elementer som bruker bilder av tekst uten gyldig tekstalternativ.  

Innhold som bryter kravet

Det finnes elementer som ikke responderer optimalt ved høy forstørring. 

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes elementer, som for eksempel grafer, som ikke står til kontrastkravet. 

Innhold som bryter kravet

Justering av tekstavstand fungerer ikke optimalt 

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes elementer fra tredjepartsleverandør som bryter med dette kravet 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes elementer som ikke kan nås ved bruk av tastatur 

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes elementer som fører til tastaturfelle 

Innhold som bryter kravet

Dette nettstedet kan være publisert i en versjon der “hopp til hovedinnhold” funksjonen ikke fungerer. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes elementer på siden som ikke følger logisk fokusrekkefølge. 

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes lenker med utydelig lenkeformål

Innhold som bryter kravet

En generell feil er at enkelte undersider kun kan navigeres til via forsiden 

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes overskrifter som er utydelige, enten satt fra leverandør eller oversatt/forsøkt fjernet av innholdsprodusent. 

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes elementer som ikke får synlig fokus ved bruk av tastaturnavigasjon 

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes elementer på siden som ikke responderer optimalt på pekeravbrytelse, f.eks søkefelt. 

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes elementer som ikke har samsvar mellom visuell og kodet ledetekst 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes elementer på siden med kodefeil. 

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes elementer uten unik ID.  Det kan finnes ugyldige ARIA-attributter. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Framsikt leverer webløsingen til dette nettstedet.

De arbeider med å rette opp feil der de kan, og å tilby kravgodkjente alternativer for feil de ikke kan rette (f.eks. der de bruker tredjeparts leverandører).

Vi fortsetter arbeidet med UU i perioden 2023.

Beskjed fra leverandør :
Våre kunder publiserer nettsted årlig som inneholder informasjon ut fra kommunens arbeid med økonomi, mål, planer o.l. Dette aktuelle nettstedet vil ikke bli oppdatert pga innholdet mest sannsynlig er vedtatt av kommunestyret, og dermed innebærer det risiko hvis leverandør eller innholdsprodusent skal rette opp i feil enten i innhold eller kode. Leverandør har ikke mulighet å ettergå alle kunders nettsteder publisert før 1.2.2023 eller tidligere. Dermed har dette nettstedet en generell erklæring som kan ha flere eller færre feil enn forelagte brudd.