Tilgjengelighetserklæring for nfi.no

 • nfi.no
 • NORSK FILMINSTITUTT, organisasjonsnummer 892 211 442

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORSK FILMINSTITUTT kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nfi.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kravet er ikke oppfylt ettersom det mangler alternativ tekst på ikonene under "Søk tilskudd" siden. Feilen vil bli utbedret i februar 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes noen skjemaobjekter som mangler beskrivelse. Dette vil gi konsekvenser eller begrensninger for brukere når det gjelder informasjon, struktur og relasjoner som formidles via presentasjonen og kan bestemmes programmeringsmessig eller gjøres tilgjengelig(e) som tekst. Dermed er kravet ikke oppfylt. Feilen vil bli utbedret i februar 2023.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi opplever tap i innhold når dette kravet er iverksatt, og har derfor sett at vi ikke greier å levere på dette kravet for øyeblikket. Vi planlegger et større prosjekt for nfi.no, og vil i den forbindelse få gjort de nødvendige endringene for å oppfylle kravet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Koden følger ikke standarden korrekt og inneholder feil som bryter mot WCAG. I utviklingsprosessen skal vi validere alle sidemaler for å minimere feil i rammeverket. Feilen vil bli utbedret i februar 2023

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kravet er ikke oppfylt ettersom det finnes objekter som mangler beskrivelser av knapper og lenker som ikke har tilstrekkelig beskrivende lenketekster. Vi ser at det mangler innhold i title-attributtet eller at det ikke er korrekt informasjon. Feilen vil bli utbedret i februar 2023


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Norsk filminstitutt jobber for at innholdet på vårt nettsted skal være tilgjengelig for alle våre brukere, uavhengig av funksjonsevne.

Vi jobber kontinuerlig med å sjekke nettsidene, og å opprettholde og videreutvikle et universelt utformet nettsted. Kode/rammeverk sjekkes i samarbeid med leverandør og ekstern samarbeidspartner slik at nettstedet oppfyller de lovpålagte kravene i WCAG 2.0 og 2.1.

Vi har lagt opp til krav i anbudsprosesser for å sikre universell utforming ved anskaffelse av tredjepartsløsninger, og videreutvikling av eksisterende systemer.