Tilgjengelighetserklæring for folkehallene.no

 • folkehallene.no
 • FOLKEHALLENE IKS, organisasjonsnummer 926 142 380
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 22 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FOLKEHALLENE IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på folkehallene.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Flere steder mangler bilde og iconer alt tekst. Dette skyldes en blanding av at det ikke er kodet inn og ikke lagt inn ved opplastede bilde.

Innhold som bryter kravet

Hovedsiden mangler H1 tag (hovedtittel). Dette har ikke blitt lagt til. Dette påvirker blinde og døvblinde.

Innhold som bryter kravet

Logosalat liste har elementer som ikke ligger i en kronologisk rekkefølge. De blir da ikke lest opp i en naturlig rekkefølge. Dette påvirker blinde, svaksynte og døvblinde.

Innhold som bryter kravet

I landskapsmodus (mobil) overlapper deler av menyen og elementer kan ikke nås. Dette har ikke blitt kodet for landskap. Dette påvirker personer med nedsatt håndfunksjon og personer med nedsatt syn.

Innhold som bryter kravet

Skjemaer har ikke automatisk utfylling. Dette har ikke blitt kodet inn. Dette påvirker personer med nedsatt kognisjon og personer med nedsatt motorikk.

Innhold som bryter kravet

Flere fargekombinasjoner har ikke nok kontrast. Dette har ikke blitt vurdert under designprosessen. Dette påvirker svaksynte og fargeblinde.

Innhold som bryter kravet

På iBooking siden er zoom funksjonen begrenset via kode. Dette skyldes verktøyet som brukes til å lage denne siden og kan ikke endre på vanlig vis. Dette påvirker svaksynte.

Innhold som bryter kravet

Rookie siden har bilder av tekst med manglende alternativ til bildets innhold. Her har et alternativ har ikke blitt lagt inn. Dette påvirker blinde, svaksynte og personer med nedsett kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Liste elementer i meny vises kun ved hover, og da vanskelig for enkelte å navigere. Dette har ikke blitt kodete med en løsning for tatsaturbrukere. Dette påvirker personer med nedsatt syn som bruker skjermforstørrer, personer med nedsatt kognisjon og personer med nedsatt håndfunksjon.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

I kalenderen kan man ikke endre kategorier. Her er det ikke kodet slik at det kan nås med tastatur. Dette påvirker blinde, svaksynte og personer med nedsett motorikk.

På booking siden er det flere funksjoner som ikke kan nås med tastatur. Dette skylder at denne siden er satt opp med iBooking og kan ikke endres vanlig i kode. Dette påvirker blinde, svaksynte og personer med nedsett motorikk.

Innhold som bryter kravet

Et element som skal være skjult kan nås ved tastatur. Dette elementet har ikke blitt skjult i css.  Dette påvirker blinde, svaksynte og personer med nedsett motorikk.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å hoppe rett til hovedinnhold. Dette har ikke blitt kodet inn.  Dette påvirker blinde, svaksynte, døvblinde, personer med nedsett motorikk og personer med nedsett kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Det er to login knapper på iBooking siden. iBooking hindrer oss i å fikse denne feilen. Dette påvirker svaksynte, blinde, døvblinde, personer med nedsett kognisjon og med nedsett motorikk, og gjør siden vanskeligere å navigere.

Innhold som bryter kravet

Link til kommuner og SoMe har ikke en tydelig funksjon. Dette har ikke blitt kodet inn. Dette påvirker svaksynte, blinde, døvblinde, personer med nedsett kognisjon og med nedsett motorikk. Det gjør navigasjonen utydelig.

Bilder i bildegalleri åpnes som en ny side. Dette er ikke forklart og kan være forrvirende for brukeren. Dette påvirker svaksynte, blinde, døvblinde, personer med nedsett kognisjon og med nedsett motorikk.

Innhold som bryter kravet

Noen skjema elementer mangler labels. Dette har ikke blitt kodet inn. Dette påvirker svaksynte, blinde, døvblinde, personer med nedsett kognisjon og med nedsett motorikk og gjør skjemaer vanskeligere å fylle ut korrekt.

Innhold som bryter kravet

Lenke tekstene er ikke alltid beskrivende. Dette skyldes noen steder iBooking, og andre at lenke teksten ikke er lagt inn som beskrivende. Dette påvirker personer med nedsatt motorikk og nedsatt kognisjon. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

På Rookie siden er ikke språket definert rett. Dette er ikke kodet inn rett. Dette hindrer lesning for blinde, svaksynte og personer med nedsett kognisjon.

På iBooking siden er språket ikke definert. Siden er laget med iBooking og feilen kan ikke rettes med vanlig kode. Dette hindrer lesning for blinde, svaksynte og personer med nedsett kognisjon.

 

Innhold som bryter kravet

Flere skjema elementer mangler label og obligatoriske felt er ikke tydelige. Dette er ikke kodet inn. Dette gjør skjema utfylling vanskelig for blinde, døvblinde, personer med nedsett syn, personer med nedsett kognisjon og personer med nedsett motorikk.

Innputt på cookies på Rookie siden mangler label. Plugin brukt for cookies hindrer at dette blir fikset. Dette gjør skjema utfylling vanskelig for blinde, døvblinde, personer med nedsett syn, personer med nedsett kognisjon og personer med nedsett motorikk.
 

Innhold som bryter kravet

Skjemaer på siden har ikke tydelig feilmelding eller løsningsforslag. Noen steder skyldes dette kodefeil, andre ganger er det pga iBooking brukt til å lage et bookingsystem. Dette gjør skjema utfylling vanskelig for blinde, døvblinde, personer med nedsett syn, personer med nedsett kognisjon og personer med nedsett motorikk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

sommerifolkehallene siden har svger med samme id og tablist med ugyldig "etterkommer". Dette har ikke blitt kodet rett.

 

Noen sider har tomme elementer. Det har blitt lagt til feil.

 

iBooking siden har to lenker som ikke virker. Kan ikke fikses pga iBooking.

Innhold som bryter kravet

iBooking har knapper som mangler label. Dette blir ikke fikset pga iBooking som brukes til å lage et booking skjema.

Innhold som bryter kravet

Modaler og linker som åpner nye sider har ikke en tydelig funksjon. Dette blir ikke fikset pga iBooking som brukes til å lage et booking skjema.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Det jobbes med å fikse feil som er på siden.

Denne erklæringen dekker også de foskjellige folkehallende og "Sommer i folkehallene" ettersom sidene er bygget opp likt og av samme kode. Så samme feil vil finner på flere siden, og skyldes samme kode/ årsak.