Tilgjengelighetserklæring for kultur nordreisa

 • Kultur Nordreisa
 • NORDREISA KOMMUNE, organisasjonsnummer 943 350 833

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORDREISA KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kultur Nordreisa slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke mulig å velge, utover at innholdet tilpasses størrelse på skjermen

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen tekstelementer blir uleselig ved forstørrelse av tekst. Spesielt tid og dato i programoversikt.

Tilgjengelige alternativ

Klikk inn på hvert enkelt programpunkt for å lese mer. Der kan teksten forstørres og tid/dato blir leselig.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Plakater, bilder levert av eksterne kan bryte dette kravet. Gjelder både for kino og kulturscene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noe innhold kan bli uleselig ved forstørrelse

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bilder og grafikk fra eksterne kilder kan bryte dette kravet

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tekstavstand kan ikke overstyres

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Filmtrailere fra eksterne kan ha innhold som ikke tilfredstiller kravet

Innhold som bryter kravet i regelverket

Rekkefølge og innhold kan endre seg etter skjermstørrelse

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen lenker kan mangle beskrivelse av mål

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kan være overskrifter som ikke beskriver godt nok

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det kan finnes innhold som ikke samsvarer med kravet

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Koding kan inneholde feil, bør ikke ha konsekvenser for bruker

Innhold som bryter kravet i regelverket

Koding kan inneholde feil, bør ikke ha konsekvenser for bruker


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber for å utbedre mangler. Prioritet er mangler vi kan rette opp i selv og ikke skyldes eksterne aktører.