Tilgjengelighetserklæring for Nordreisa bibliotek

 • Nordreisa bibliotek
 • NORDREISA KOMMUNE, organisasjonsnummer 943 350 833
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORDREISA KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Nordreisa bibliotek slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Testen feiler på lenker som kun er bilder (lenken er et bilde uten tekstlenke i tillegg). Lenker som er kun finnes via et bilde må ha en alt-tekst som beskriver lenken og hvor den går.

Innhold som bryter kravet

Enkelte overskrifter følger ikke hierarkisk rekkefølge.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Mikromarc Websøk er en gammel løsning som ikke videreutvikles av vår systemleverandør og som er i ferd med å avslutte sin livssyklus. Løsningen vil bli erstattet i nær fremtid. Å skulle endre på denne løsningen nå vil være uforholdsmessig kostbart.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Mikromarc Websøk er en gammel løsning som ikke videreutvikles av vår systemleverandør og som er i ferd med å avslutte sin livssyklus. Løsningen vil bli erstattet i nær fremtid. Å skulle endre på denne løsningen nå vil være uforholdsmessig kostbart.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte artikler som kun tilbyr bilde av tekst. Det skal holdes intern opplæring i UU for å minske dette problemet

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Mikromarc Websøk er en gammel løsning som ikke videreutvikles av vår systemleverandør og som er i ferd med å avslutte sin livssyklus. Løsningen vil bli erstattet i nær fremtid. Å skulle endre på denne løsningen nå vil være uforholdsmessig kostbart.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Mikromarc Websøk er en gammel løsning som ikke videreutvikles av vår systemleverandør og som er i ferd med å avslutte sin livssyklus. Løsningen vil bli erstattet i nær fremtid. Å skulle endre på denne løsningen nå vil være uforholdsmessig kostbart.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det brukes "Les mer"

Innhold som bryter kravet

Brødsmulesti mangler på flere sider. Det er uoversiktlig å orientere seg i sidestruktur. Samme innhold ligger flere steder og under ulike menypunkter, noe som oppleves forvirrende.

Innhold som bryter kravet

Enkelte overskrifter er følger ikke hierarkisk rekkefølge.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet


Mikromarc Websøk er en gammel løsning som ikke videreutvikles av vå¨r systemleverandør og som er i ferd med å avslutte sin livssyklus. Løsningen vil bli erstattet i nær fremtid. Å skulle endre på denne løsningen nå vil være uforholdsmessig kostbart.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde


Mikromarc Websøk er en gammel løsning som ikke videreutvikles av vå¨r systemleverandør og som er i ferd med å avslutte sin livssyklus. Løsningen vil bli erstattet i nær fremtid. Å skulle endre på denne løsningen nå vil være uforholdsmessig kostbart.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde


Mikromarc Websøk er en gammel løsning som ikke videreutvikles av vå¨r systemleverandør og som er i ferd med å avslutte sin livssyklus. Løsningen vil bli erstattet i nær fremtid. Å skulle endre på denne løsningen nå vil være uforholdsmessig kostbart.

Innhold som bryter kravet

Opplever at undersidene på dette nettstedet ikke har en logisk struktur. Det mangler brødsmuler på flere sider, og jeg opplever at fra å gå inn på et toppmenypunkt havner jeg plutselig under et annen toppmenyunkt. En del av lenker (inkl. via navigasjonen på

Innhold som bryter kravet

Lenke-kortene på alle transportsider går noen ganger til interne sider og andre ganger ut til eksterne nettsteder uten at man kan se forskjell på lenkene.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde


Mikromarc Websøk er en gammel løsning som ikke videreutvikles av vår systemleverandør og som er i ferd med å avslutte sin livssyklus. Løsningen vil bli erstattet i nær fremtid. Å skulle endre på denne løsningen nå vil være uforholdsmessig kostbart.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder for nettsiden til Nordreisa bibliotek. I tillegg har vi sett på tredjepartsløsningen Mikromarc. Nettsiden er laget av Troms og Finnmark fylkeskommune. Men biblioteket er plassert i Nordreisa kommune. Vi i Nordreisa kommune har derfor valgt å lage en tilgjengelighetserklæring for nettstedet.

Dette sier Troms og Finnmark fylkeskommune om deres arbeid med universell utforming:

Rutiner og opplæring:
Vi har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett. Disse blir gjennomgått og revidert ved endringer i regelverk eller ved ny kunnskap om beste praksis for universell utforming. Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre redaktører.

Satsingsområder:
Vi jobber kontinuerlig med å tilegne oss ny kunnskap og beste praksis om universell utforming på nett. Målet er at alle ansatte skal ha et bevisst forhold til digital tilgjengelighet, og at våre tjenester skal bli så bra som mulig for våre brukere.

Tredjepartsløsninger:
Vi benytter oss av flere tredjepartsløsninger fra ulike leverandører. Målet er at disse løsningene skal ha egne tilgjengelighetserklæringer. Dette jobber vi med å kartlegge og få på plass.

Troms og Finnmark fylkeskommunen opphører å eksistere 1. januar 2024. Per i dag har ikke Troms og Finnmark samme nettsider på fylkesnivå. Dette vil da videreføres etter 1. januar 2024.

For Nordreisa kommunes arbeid med universell utforming, klikk på linken nedenfor: https://www.nordreisa.kommune.no/tilgjengelighetserklaering.587742.no.h…