Tilgjengelighetserklæring for ordbøkene.no

 • ordbøkene.no
 • UNIVERSITETET I BERGEN, organisasjonsnummer 874 789 542
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I BERGEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ordbøkene.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er flere brudd på retningslinjene. Blant annet er det forbedringspotensial på definisjon av landemerker, overskrifter på liten skjerm, definisjon og bruk av WAI-ARIA fremfor HTML. Det finnes eksempler på tabeller med tomme elementer.

Innhold som bryter kravet

Det er feil i fokus, det betyr at det ikke alltid er samsvar mellom hva som vises og hva som har fokus. Det fører til forvirrende brukeropplevelse for skjermleserbrukere. Mye av dette skyldes kompleks definisjon av HTML-elementer med feil bruk av WAI-ARIA. Dette bryter med regel nr. 1 for bruk av WAI-ARIA, altså å alltid bruke HTML-elementer fremfor WAI-ARIA hvis det er mulig.

Den andre grunnen til at det er blir feil, er bruken av modal-vinduer eller dialogbokser, altså vinduer som kommer frem over siden. Modal-vinduer er uheldig, og vi vil slutte å bruke dem.

VoiceOver ser ut til å ha flere utfordringer en andre skjermlesere.

Innhold som bryter kravet

Det er en del feil i skalering og støtte av forstørring av tekst. Tekst forsvinner utenfor synlig område, rulling i flere retninger introduseres ved mindre skjermstørrelser eller høy tekstforstørring, og interaktive elementer kan bli vanskelige å forstå når navnene kuttes. 

Innhold som bryter kravet

Kriteriet er brutt da flere områder som modal-vinduer og bunntekster fører til rulling i flere retninger ved testing mot grenseverdiene. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Tab-navigasjon fungerer godt med Edge, Chrome og Firefox for Windows, Android og MacOS. Med Safari er siden tilnærmet umulig å bruke med tab-navigasjon. 

Flere elementer er kodet med 'role', 'tabindex' og/eller ARIA istedenfor å være semantisk meningsbærende fokuserbare HTML-elementer. Dette gjør tab-navigasjon med skjermlesere vanskeligere.

Innhold som bryter kravet

Med de fleste nettlesere og operativsystemer fungerer ordbøkene.no godt. Men med Safari er siden nesten helt ubrukelig fordi tab-navigasjon låses i tastaturfeller.

Innhold som bryter kravet

Utenom Safari fungerer tab-navigasjon stort sett godt, men modal-vinduer låser ikke fokus til seg selv, slik de skal. Dette skaper forvirrende tastatur-navigasjon.

Med Safari låses tab-fokus til to distinkte områder, det er umulig å komme seg ut med tabulator-tasten. Søkefeltet er også svært vanskelig å bruke med Safari og VoiceOver.

Innhold som bryter kravet

Det er fokusmarkeringen, men kontrasten til denne er for lav i enkelte tilfeller.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

'Om siden' fungerer som et modal-vindu med en lukkeknapp selv om det er en egen side. 

Innhold som bryter kravet

Ved søk i ordbøkene.no er det forbedringspunkter når det gjelder fokuskontroll og annonsering av status og feilmelding for brukere som bruker skjermleser. Dette gjør opplevelsen mer forvirrende enn den burde vært.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er ganske mange feil i HTML-kodingen av sidene. Det kan føre til at brukere av skjermlesere får en forvirrende brukeropplevelse. 

Innhold som bryter kravet

Det er en god del feil bruk av ARIA, som fører til at navn på elementer blir feil. Det har uheldige konsekvenser for brukerne av skjermlesere. Dette må det ryddes opp i.

Innhold som bryter kravet

Når et søk uten søkeresultater gjøres, kommer en feilmelding som sier "Ingen treff". Dette er en status-melding, og elementet skal derfor annonseres med ARIA-live. Visuelt ser vi veldig fort at det er ingen treff. Skjermleserbrukere må altså, til dette blir rettet, manuelt navigere seg til "Ingen treff".


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen jobber systematisk med å klarlegge status for universell utforming av IKT, og retter feil og mangler innenfor de rammene vi har.

Vi planlegger å lansere en ny versjon av nettsiden i mars 2024, og har derfor valgt å prioritere testing av den nye siden. Denne erklæringen gjelder for den gamle siden, og i årets oppdatering har vi derfor bare gjort en rask gjennomgang av suksesskriteriene.