Tilgjengelighetserklæring for Ringerike.kommune.no

 • Ringerike.kommune.no
 • RINGERIKE KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 100 925
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RINGERIKE KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Ringerike.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte side inneholder bilder uten tekstalternativ.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Enkelter sider har tomme overskrifter og beholderlementer.

Innhold som bryter kravet

Enkelte sider har lenker som er vanskelige å se.

Innhold som bryter kravet

Enkelte sider har tekst som blir avkuttet når den endrer størrelse.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Enkelte sider har lenker uten tekstalternativ.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Enkelte sider har språk som ikke er identifisert.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Enkelte sider har element-ID-er som ikke er unike.

Innhold som bryter kravet

Enkelte sider har skjemafelt som ikke er merket, lenker uten tekstalternativ, knapper uten tekstalternativ og innebygd ramme uten tekstalternativ.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Ringerike kommune forstår viktigheten av universell utforming av digitale løsninger. I lys av dette arbeider vi aktivt med å vedlikeholde hovednettstedet vår for å sørge for at nye og eksisterende undersider er og forblir universelt utformet i henhold til WCAG-krav.

Det er viktig for oss at kommunens nettsider oppfattes som pålitelig og lett forståelig av alle målgrupper. Vi er klar over at nettsiden har flere mangler, og vi arbeider derfor fortløpende med å utbedre disse noe som medfører at kommunens primære informasjonsplattform forløpende utvikles og tilpasses kravene til universell utforming.

Ringerike kommune er opptatt av god og riktig presentasjon av informasjon på kommunens nettside, og prioriterer arbeidet med universell utforming i den daglige driften fremover. Punktene vi svarte "Nei" på i denne erklæringen er ansett som en direkte oppgaveliste til kommunen. Det planlegges at denne erklæringen skal oppdateres så ofte som det trengs og skal revurderes minimum en gang i året.