Tilgjengelighetserklæring for Microsoft Power Apps Plattform (UDE)

 • Microsoft Power Apps Plattform (UDE)
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Microsoft Power Apps Plattform (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

1. Legacy Designer - Lag en ny app: Windows-fortellerlesingen er feil i avmerkingsboksen "Sjekk for å bruke eksisterende løsning".
2. Legacy Designer - Lag en ny app: Overskriften "Opprett en ny app" er feilaktig merket som h3.
3. Legacy Designer - Personaliseringsinnstillinger: Når du trykker på enter på rullegardinmenyen "Standardrute" kunngjør skjermleseren i skannemodus (Caps+Space) unødvendig informasjon om "null poster funnet".
4. Legacy Designer - Lag en ny app: Velkomstside: Elementer i rullegardinmenyen "Velkomstside" blir ikke lest av fortelleren.
5. Lerretsredigering - Lag din flyt: Visuelt vist overskrift "Lag flyt"-tekst er ikke definert som overskrift.
6. Moderne appdesigner - Legg til side-dialog: NVDA forteller ikke grupperingsinformasjonen for radiokontrollene som finnes i dialogboksen Legg til side mens du navigerer ved hjelp av tabulatortasten eller skjemasnarveistasten 'F'.
7. Moderne appdesigner - Kommentarer: NVDA forteller unødvendig «trevisning»-informasjon for de mange kontrollene i kommentarfeltet.
8. Maker Portal - Søkeresultater: Skjermleseren gir ikke informasjon etter at du har valgt "Søk i alle"-knappen under fanen "Mine apper".
9. Maker Portal Administrasjonssenter - Flowressurs: ARIA-egenskaper er feil på kommandolinjen.

Innhold som bryter kravet

1. Legacy Designer - E-postmaler: Når skjermen er i 200 % zoom, er ikke tabellinnholdet synlig på skjermen.
2. Maker Portal - Kolonneegenskaper-panelet: Avbryt-ikonet blir overlappet over skjermoppsettet Innhold etter at siden har endret størrelse til 200 %.

Innhold som bryter kravet

1. Legacy Designer - Lag en ny app: I reflow-modus er navneetikett og navneredigeringsfelt ikke synlige.
2. Legacy Designer - Lag en ny app: I reflow-modus vises flere rullefelt på siden.
3. Legacy Designer - Personaliseringsinnstillinger: Når skjermen er i reflow-oppløsning og zoomer til 400 %, er ikke tabellinnholdet på skjermen synlig på skjermen.
4. Legacy Designer - Lag en ny app: App Designer-navnet og Lagre-ikonet blir overlappet etter å ha zoomet siden til 400 %.
5. Moderne appdesigner - Velg en eksisterende app: Ved å endre størrelse på nettleseren til 320x256 pikslers visningsport, blir innholdet på siden avkortet.
6. Maker Portal - View Designer: Innholdet på siden avkortes etter at siden er satt til 320 x 256 viewport.
7. Maker Portal - Kolonneegenskaper: Tekst og "Les mer"-lenken som finnes inne i Info-knappen, avkortes når størrelsen på visningsporten endres til 320*256px.
8. Innstillingsadministrasjon for Maker Portal - Rutenett: Når nettleservinduet krymper, blir kolonner i detaljlister skjult

Innhold som bryter kravet

I Power Apps kan det hende at noe innhold ikke er synlig når tekstmellomrom brukes. Forfattere har ikke mulighet til å tilpasse tekstavstand, linjehøyde, ordavstand i Canvas Power-apper. Dette vil være tilgjengelig i en senere utgivelse.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

"1. Lerretsredigering - Lerretskomponenter - Importer komponenter: Avmerkingsboksen i "Importer komponent"-dialogboksen kan ikke veksles med tastaturet.
2. Moderne appdesigner – sider: «flere alternativer (…)»-kontroll som finnes i nivå1-trevisningskontrollen er ikke tilgjengelig med tastatur.
3. Moderne appdesigner - Velg en eksisterende app: Kontroller som er definert på den midtre delen av siden, er ikke tilgjengelige med tastaturet.
4. Maker Portal - Tabeller: Kolonneoverskrifter kan ikke endres kun ved hjelp av tastaturet."

Innhold som bryter kravet

"1. Legacy Designer - E-postmaler: Tastaturfanefokus flyttes til alle radene i tabellen.
2. Lerretsredigering – Lag din flyt: Tastaturfokus beveger seg ikke i sekvensiell rekkefølge når du påkaller «Klikk en knapp i PowerApps for å sende en e-post»-kontroll.
3. Maker Portal - Legg til forhold - Mange til en: Tastaturfokusrekkefølgen er feil etter navigering på informasjonsikondelen som defineres under "mange til en"-dialogboksen.
4. Administrasjon av Maker Portal-innstillinger: Når du klikker på "Avbryt"-knappen i "Er du sikker på at du vil fjerne dette objektet?"-dialogen, går ikke fokuset tilbake til knappen for flere alternativer som aktiverte det
5. Maker Portal – Fellesskapsdialog: Når 'Fellesskap'-dialogen vises, flyttes ikke fokusrekkefølgen på tastaturfanen til den første interaktive kontrollen (dvs. Lukk(x)) mens du bruker TAB-tasten på tastaturet."

Innhold som bryter kravet

Legacy Designer - View Designer - Tastaturfokus er ikke tydelig i avmerkingsboksene og tabellcellene i visningsdesigneren.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

PowerApps-redigering støtter ikke språkattributter på de enkelte komponentene og kontrollerer når språket er forskjellig fra sidespråket. Dette vil bli støttet i en fremtidig utgivelse.

Innhold som bryter kravet

Lerretsredigering – Forfattere kan ikke gjøre tilpasset tastaturfokusstyring for Modal-dialoger

Innhold som bryter kravet

1. Eldre designer - Avansert søk-side - Ingen visuell etikett er definert for kombinasjonsboksen "Velg".
2. Moderne appdesigner – dialogboks Legg til side: NVDA forteller ikke etiketttilordnet informasjon for redigeringsfeltet «Velg én eller flere tabeller» mens du navigerer ved hjelp av hurtigtasten i skjemafeltet (F).

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Eldre designer – e-postmaler: HTML ID-attributter er ikke unike i dialogboksen for «Flere handlinger»-rullegardinmenyen

Innhold som bryter kravet

1. Legacy Designer - Lag en ny app: ARIA-egenskaper er feil på noen få elementer.
2. Lerretsredigering - Lag din flyt: JAWS forteller ikke navnet og rollen til dialogen når du påkaller 'Klikk en knapp i PowerApps for å sende en e-post'-kontroll.
3. Moderne appdesigner - Legg til flere kommentarer: aria-skjulte elementer inneholder fokuserbare elementer.
4. Moderne appdesigner - Legg til flere kommentarer: ARIA-egenskaper er feil på noen få elementer.
5. Moderne appdesigner - dialogboks Legg til side: NVDA forteller ikke navnet på den viste dialogboksen når den først vises.
6. Lerretsredigering - Sett inn kolonne: 'Navn'-attributt er ikke definert for 'Vis kolonne'-dialogboksen.
7. Maker Portal - Ny lenke: Aria-skjult er definert som "true" for Info-ikonet som finnes i "Ny lenke"-ruten.
8. Power Automate Process Insights - Administrer tilgang: kombinasjonsbokser har ikke ARIA aria-activedescendant-egenskapen

Innhold som bryter kravet

1. Modern App Designer - Add Page dialog: NVDA is not narrating updated search results information when we are searching for the valid or invalid data in the ‘Select One or More tables’ edit field.
2. Modern App Designer - Add Page dialog: NVDA is not narrating updated image information up on selecting the radio controls present in the ‘Add Page’ dialog.
3. Modern App Designer - Select an existing apps: Screen reader does not announce the search result count after performing search action.
4. Marker Portal - View Designer - Fields: Screen reader does not announce the information of 'alert message' define on the page.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .