Tilgjengelighetserklæring for Helseomsorg21monitor.no

 • Helseomsorg21monitor.no
 • NORGES FORSKNINGSRÅD, organisasjonsnummer 970 141 669
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES FORSKNINGSRÅD kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Helseomsorg21monitor.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen genererte grafer og statistikk, enkelte bilder og ikoner, samt noen lenkede bilder mangler inneholder ikke generiske beskrivelser eller alt tekst. Skjermleserbrukere vil derfor ikke få en beskrivelse av hva de inneholder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte sider har overskrifter som er tomme. Enkelte sider hopper over et overskriftsnivå i hierarkiet. Alle disse feilene gjør navigasjon og orientering vanskeligere for skjermleserbrukere.

Flere lister er ikke definert semantisk korrekt i HTML-koden som lister og vil derfor være vanskeligere å tolke for skjermleserbrukere.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har ikke logisk tastaturrekkefølge.

 • Brukeren blir stående fast i et element når han navigerer med tastaturet.
 • Brukeren ser ikke tydelig hvor på nettstedet han er til enhver tid.
 • Nettstedet har ikke en snarvei som lar brukeren gå rett til hovedinnholdet ved tastaturnavigasjon.
 • Det skjer ikke automatisk kontekstendring når brukeren navigerer med tastaturet.
Innhold som bryter kravet

Nettstedet har grafer og statistikk som kan være vanskelig for brukere å forstå  samt oppfatte instruksjoner for å betjene innhold.

Innhold som bryter kravet

Noen sider på nettstedet har begrensninger på hva kan vises i portrettvisning eller landskapsvisning.

Innhold som bryter kravet

Knapper vises om de er valgt eller ikke kun ved hjelp av fargebytte som ikke har nok kontrast. For enkelte brukere kan det derfor være vanskelig å tolke/se hvilken knapp som er valgt.

Grafer, figurer og statistikk bruker farger for vise ulike data og for brukere med fargeblindhet eller nedsatt syn vil det derfor være vanskelig/ikke mulig å se forskjellene.

Tilgjengelige alternativ

Ulike figurer, grafer og statistikk viser beskrivelse med mouse over eller på nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Hovedmenyen, knapper, banner og andre elementer som grafer og figurer med oransje, lyse blå, lyse grønn,etc. skrift på hvit bakgrunn følger ikke kontrastkravet og derfor kan være vanskelig å lese.

Tilgjengelige alternativ

I grafer og figurer har vi beskrivelse i tekst.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere sider hvor innhold ikke legger seg vertikalt ved forstørrelse eller smalere skjerm. Enkelte brukere vil derfor kunne oppleve å ikke finne dette innholdet eller oppleve at navigasjonen er vanskelig.

Innhold som bryter kravet

Brukergrensesnittkomponenter og grafiske objekter har lavere kontrast enn kravet og brukere med nedsatt syn kan derfor ha problemer med å se disse.

Tilgjengelige alternativ

I grafer og figurer har vi beskrivelse i tekst.

Innhold som bryter kravet

På mindre skjermer, for eksempel mobil og brett, er menyen ikke tilstrekkelig responsiv ved endring av tekstavstand. Dette fører til at enkelte tekster kuttes slik at man ikke ser alle ordene.

Vi har også noen tabeller og kort som ikke justerer seg ved økt tekstavstand. I tillegg har vi noen knapper og faner som ikke endrer seg når man endrer avstand mellom ord. Noe av innholdet i disse vil derfor bli vanskeligere/ikke mulig å lese om brukeren justerer avstand mellom ord- og tekst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere elementer som blir hoppet over i fokusrekkefølgen ved tab-navigering. Dette gjør at man ikke når de hvis man navigerer med tastatur.

Enkelte knapper og skjemaelementer reagerer ikke hvis de har fokus og man trykker enter eller space. Derfor kan man ikke utføre handlingen hvis man bare bruker tastaturnavigasjon.

Min side-menyen er ikke navigerbar med piltaster. Derfor kan du ikke bruke piltastene for å bevege deg over elementene i denne menyen.

Enkelte lenker kan ikke nås ved tab-navigering. Dette gjør at brukere som avhenger av tastaturnavigasjon ikke vil kunne navigere til disse lenkene.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet mangler fokus ved tab-navigering på noen elementer. Dette gjør navigering med fokusmarkering (f.eks. med tab) ulogisk.

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenker mangler href i HTML-koden. Dette fører til at skjermleserbrukere ikke får tilstrekkelig info om hvor lenken fører og navigasjonen blir derfor uforutsigbar.

Enkelte lenker har ikke selvforklarende lenketekst. I tillegg mangler alle bilder som også er lenker lenketekst i alt-tagen i HTML-koden. Dette gjør at det kan være vanskelig for skjermleserbrukere å tolke hvor lenken fører hen.

Innhold som bryter kravet

Det mangler overskrifter og ledetekster på noen av sidene og elementene. Dette gjør at skjermleserbrukere vil kunne ha problemer med å forstå hvilken side de er på og hva siden inneholder.

Innhold som bryter kravet

Fokus er ikke synlig når man navigerer seg på nettsiden. Vi har også noen bilder og ikoner som er en lenke hvor fokusmarkeringen ikke er rundt bildet/ikonet. Dette fører til at brukere som navigerer med tastatur ikke vil kunne se at fokus er på disse elementene.

Innhold som bryter kravet

Vi har enkelte knapper hvor det synlige navnet ikke er den samme som det tilgjengelige navnet i koden. Interaksjon med disse knappene vil derfor være vanskelig for brukere som bruker hjelpeteknologi.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Flere av våre sider lenker til hverandre, men det er ikke forutsigbart hvilke sider som lenker til hverandre. Dette kan gjør at navigasjonen kan oppleves som inkonsekvent.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettstedet inneholder noen komponenter som ikke tilfredstiller spesifikasjonene mtp syntaks i HTML-koden. Bla annet er det feil bruk av aria-label og aria-hidden. Dette fører i noen tilfeller til feil ved opplesing med skjermleser, i verstefall gjør komponenter utilgjengelige.

Det er også noe enkelttilfeller der lister mangler<li>, noe som kan føre til feil opplesing for skjemlesere.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

UU er en integrert del av arbeidsprosessene til våre utviklingsteam. For å sikre dette tilrettelegger vi for kontinuerlig kompetansebygging og erfaringsutveksling om temaet. I tillegg strekker vi oss etter at all ny funksjonalitet er designet og utviklet etter prinsipper for universell utforming.