Tilgjengelighetserklæring for Skjema.skien.kommune.no

 • Skjema.skien.kommune.no
 • SKIEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 938 759 839
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SKIEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Skjema.skien.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Felt i skjemaer er ikke alltid koblet med inndatainformasjon. Informasjon som automatisk fylles ut i skjemaer kan da havne på feil sted. Vi jobber med å legge inn funksjonaliteten i flere skjemaer, slik at flere av skjemaene oppfyller kravene til universell utforming. 

Innhold som bryter kravet

Påloggingsvindu skalerer ikke korrekt ved 400 % forstørrelse på mobil. Leverandør opplyser om at dette vil bli fikset i neste versjon av Interact. 

Innhold som bryter kravet

Her er det funnet feil ved elementet "riktekstfelt". Leverandør opplyser om at dette vil bli rettet i neste versjon av Interact. Foreløpig har Skien kommune få skjemaer som benytter elementet riktekstfelt, og vi vil også forsøke å unngå å bruke dette frem til feilen er rettet av leverandør.  

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er funnet en ustabilitet med funksjonalitet som skal gi bruker mulighet til å utvide nettlesersesjonen når det er gått 15-20 minutter. Det viser seg at dette kun tidvis fungerer. Leverandør opplyser om at de vil legge inn en forbedring av dette til neste versjon av Interact.

Innhold som bryter kravet

Skien kommune jobber kontinuerlig med å gi gode og beskrivende navn til skjema, steg og ledetekster. Dersom "informasjonselement" er i bruk, så støtter ikke dette elementet overskrifter innenfor ett informasjonselement. 

Leverandør opplyser om at overskrift-elementet blir i dagens versjon av Interact ikke programmert som en overskrift, men som en span. Dette vil bli endret til en overskrift H3. Endringen vil bli en del av neste lanserte versjon.

Innhold som bryter kravet

Kravet er ikke oppfylt i dagens løsning. Leverandør opplyser om at kravet vil være implementert når ny løsning, Interact+, lanseres på nyåret. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språk blir ikke endret til korrekt språk skjema er vist på. Leverandør opplyser om at dette vil bli løst i neste versjon av Interact. 

Innhold som bryter kravet

Når skjemaer inneholder script som genererer en respons til innsender av skjema, så støtter ikke responsen i dagens Interact flere språk. Leverandør opplyser om at dette vil bli løst i Interact+ som lanseres neste år. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Leverandør opplyser om at krav skal oppfylles i neste versjon av Interact. Skjema skal da være fri for større kodefeil. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .