Tilgjengelighetserklæring for os.kommune.no

 • os.kommune.no
 • OS KOMMUNE, organisasjonsnummer 943 464 723
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OS KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på os.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder på enkelte sider mangler alternativ tekst. Årsaken er manglende rutiner på redigering av alt-tekst på bilder i publiseringsløsningen. Konsekvensen er at brukere med behov for hjelpemidler (skjermlesere m.m.) ikke får en meningsbærende forklaring av bildeinnholdet. Alternativet er tekst direkte ved bildet som forklarer lenkeinnhold. Innhold som ikke er innbefattet er avansert kartfunksjonalitet av Norkart (tredjepartsinnhold vi ikke har kontroll over).

Innhold som bryter kravet

Videoer fra Youtube/Vimeo har tekst som er "brent inn" eller mangler. Årsaken er manglende produksjon av samtidig videotekst som er kodet som "tekst". Konsekvensen er at brukere som skal kunne "lese" teksten med hjelpemidler ikke vil kunne ha tilgang til tekstforklaring av dialogen. Alternativ kan være tekst til video som legges ved videofilen på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Søkefunksjon på hver side mangler label. Årsaken er foreldet kode. Konsekvensen er at brukeren som benytter hjelpemidler ikke nødvendigvis kan identifisere søkefelt som sådan.

Innhold som bryter kravet

Brødsmuler på undersider mangler understreking for å tilkjennegi disse som tekstlenker. Konsekvensen er at brukerne ikke umiddelbart kan identifisere disse som lenker.

Innhold som bryter kravet

Kontrast i forbindelse med tekststørrelse på datoer er under 4:5:1. Konsekvensen er at brukere med nedsatt syn ikke registrerer disse.

Innhold som bryter kravet

Linjeavstanden er under anbefalt nivå som er på 1.5. Konsekvensen er at tekst kan være vanskelig å lese.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Tabulator- og tastaturtilgang/fokusendring er tilgjengelig men er ikke synlig på logo i venstre topp, søkefunksjon, innhold i nyhetssaker og enkelte knapper (markert "gult" i brødteksten på nettsiden). I tillegg er ikke sidemenyer (nedtrekk i venstre stolpe på nivå 2-sider), "send beskjed", akkordeon (innhold markert med "+" i brødtekst) eller chatfunksjonen "Robert" i nedre høyre hjørne av nettsiden tilgjengelig via tastatur. Det samme gjelder innhold på siden "Aktivitetskalender". Konsekvensen er nedsatte bruksmuligheter for brukere med hjelpemidler (skjermlesere osv).

Innhold som bryter kravet

Se punkt 2.1.1

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenketyper i tekst mangler markering for å tydeliggjøre at de er lenker. Dette gjelder brødsmuler på alle undersider. Konsekvensen er at det kan være vanskeligere å navigere tilbake til foregående side enn det trenger å være.

Innhold som bryter kravet

Se punkt 2.1.1

Innhold som bryter kravet

Det er ikke samsvar mellom synlig og kodet ledetekst i søkefeltet. Konsekvensen er at det kan være vanskelig å utføre et tekstsøk i nettsiden ved hjelp av kun talekommandoer.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er feil språk på søkeknappen på hver side. Språket her er engelsk, men skal være norsk. Konsekvensen er at språkbruk ikke er konsekvent på alle funksjoner på nettsiden.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Noen kodestandarder er foreldet grunnet alderen på nettsiden/kildekoden. Eks. attributtet "type", enkelte typer "media-feature", skråstrek på slutt av noen meta-typer, gamle CSS-klasser m.m. Konsekvensen er kode som ignoreres/ikke parses av nettleseren, men som har liten eller ingen direkte innvirkning på funksjonaliteten eller brukeropplevelsen av nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Statusbeskjeder i form av prosessanimasjoner ligger til grunn i bl.a. tekstsøk i nettsiden eller henting av informasjon i "postliste" og "møtekalender". I tillegg til animasjoner bør disse også inneholde en tekstlig statusmelding.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universell utforming på våre nettsteder vil få prioritet vårhalvåret 2023 og vi vil forsøke å rette opp de fleste brudd i løpet av perioden.