Tilgjengelighetserklæring for AKT Nettbutikk

Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på AKT Nettbutikk slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Mangler tekstalternativer for noen ikoner.

Innhold som bryter kravet

Mangler landemerkeelementer, spesielt hovedelementer
Manglende overskrifter for å gjenspeile innholdet
Manglende forbindelse mellom feilmeldingen og fra felt

Innhold som bryter kravet

Alle klikkbare lenker må som standard ha understreking.
Et eksempel er "Vis personvernregler"

Innhold som bryter kravet

Noen elementer må ha bedre kontrast. Eksempler er:
- "Vis personvernerklæring"-lenken i nedre venstre hjørne må ha en mørkere blå farge
- All grønn og lysegrå tekst i «Kjøp produkt» må være mørkere for å ha nok kontrast

Innhold som bryter kravet

Rediger kort og fjern kortelementer må ha bedre kontrastverdi
I "kjøp produkt" fanen må kanter på inndatafelt må være mørkere

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Sørg for at fokus er satt til modal og forblir i modal til det er lukket

Innhold som bryter kravet

I-con og språkvelgere har ikke en tilkoblet tekst. Bruk knapper med beskrivende tekst. Dette kan bare være synlig for skjermlesere hvis ønskelig

Innhold som bryter kravet

Overskrifter og ledetekster beskriver ikke emne eller formål godt nok

Innhold som bryter kravet

Noen knapper har ikke riktig fokusindikator.

Innhold som bryter kravet

Ikon og språkvelgere har ikke en tilkoblet tekst

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Identifikasjon av endring av språk på siden mangler

Innhold som bryter kravet

Nettbutikken benytter ikke ekte skjemaelementer noen steder.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .