Tilgjengelighetserklæring for eldreombudet.no

 • eldreombudet.no
 • ELDREOMBUDET, organisasjonsnummer 925 193 755

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ELDREOMBUDET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på eldreombudet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lenker med bakgrunnsbilde mangler alternativ tekst. Dette må løses av en utvikler og kan ikke rettes redaksjonelt. Eldreombudet vil følge opp dette overfor leverandøren av det tekniske rammeverket.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Forsida har fire overskrifter av typen H1, det skal bare være en slik overskrift. Eldreombudet vil følge opp dette overfor leverandøren av det tekniske rammeverket. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

På forsida m.m. er det lenkeknapper med for lav kontrast for skriftstørrelsen som er brukt. Eldreombudet vil følge opp dette overfor leverandøren av det tekniske rammeverket. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Globalt: Menynavigasjon er ikke tilgjengelig med tastatur. Eldreombudet vil følge opp dette overfor leverandøren av det tekniske rammeverket.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Globalt: Det mangler lenke til hovedinnhold. Eldreombudet vil følge opp dette overfor leverandøren av det tekniske rammeverket. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Globalt: Sidetittelen "Eldreombudet" er generell og mangler informasjon om innholdet på den enkelte siden. Eldreombudet vil følge opp dette overfor leverandøren av det tekniske rammeverket.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Globalt: Hovedmenyen er ikke tilgjengelig med tastatur. Eldreombudet vil følge opp dette overfor leverandøren av det tekniske rammeverket.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Aktuelt (sidetype: nyhetsarkiv): Bildelenker mangler tekstalternativ. Dette må løses av en utvikler og kan ikke rettes redaksjonelt. Eldreombudet vil følge opp dette overfor leverandøren av det tekniske rammeverket. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Globalt: Søkeknapper og søkefelt mangler synlig fokus. "Til toppen"-knappen mangler synlig fokus.

Aktuelt og søkeresultat: Paginering mangler synlig fokus. 

Eldreombudet vil følge opp dette overfor leverandøren av det tekniske rammeverket.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I artikkelen på samisk er overskrift og innhold ikke merket opp med korrekt språkkode. Publiseringsverktøyet gjør det ikke mulig å angi korrekt språk for deler av innholdet. Eldreombudet vil følge opp dette overfor leverandøren av det tekniske rammeverket. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kontaktskjema: Ved feil i skjema etter servervalidering mister man inntastede data. Eldreombudet vil følge opp dette overfor leverandøren av det tekniske rammeverket.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Globalt: Navigasjonselementer mangler unike ID (<nav class="header-menu-nav-container"> og <nav class="breadcrumb-path">). Eldreombudet vil følge opp dette overfor leverandøren av det tekniske rammeverket.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Det er viktig for oss at nettstedet vårt skal kunne brukes av alle. Vi ønsker at du gir oss beskjed dersom du kommer over noe som ikke er universelt utformet på nettstedet. Bruk tilbakemeldingsfunksjonen (e-post til post@eldreombudet.no). På forhånd takk!