Tilgjengelighetserklæring for bioteknologiradet.no

 • bioteknologiradet.no
 • BIOTEKNOLOGIRÅDET, organisasjonsnummer 980 633 446
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BIOTEKNOLOGIRÅDET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på bioteknologiradet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det mangler alternativ tekst på noen bilder, hovedsaklig bilder som er brukt i gamle artikler og bilder som kun er brukt som illustrasjon. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har mye eldre innhold som det vil være ressurskrevende å skrive tekstalternativer til. Dette innholdet er i tillegg lite i bruk.  

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke tekstversjon av podkasten Biotekpodden, og eventuell transkribering av innholdet vil måtte gjøres manuelt. Dette blir for ressurskrevende for Bioteknologirådets sekretariat. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Eldre videoer (over åtte år gamle) laget i samarbeid med Naturfagsenteret er ikke tekstet. Disse blir lite brukt og det vil bli for ressurskrevende å lage teksting til disse nå.  

Tilgjengelige alternativ

Temasidene dekker samme innhold, men presentert på en annen måte. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .