Tilgjengelighetserklæring for gran.kommune.no

 • gran.kommune.no
 • GRAN KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 381 541
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GRAN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på gran.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er ett bilde som mangler alternativ tekst. Dette bildet hentes via en integrasjon med en tredjepart. Vi tar kontakt med tredjeparten for å gjøre de oppmerksomme på feilen, slik at de kan fikse dette.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har mange gamle opptak av politiske møter i KommuneTV-løsningen vår. Dette er opptak for flere år tilbake i tid og det vil være ressurskrevende å få på plass tekst/tekstalternativ for alle disse opptakene.

Tilgjengelige alternativ

Vi har saksdokumenter til og referat fra møtene som er tilgjengelige for publikum på nettsiden vår.

Innhold som bryter kravet

Vi har en feil i vår "Finn ansatt"-løsning på nettsiden. Leverandøren er klar over feilen og er i gang med å rette opp.

Innhold som bryter kravet

Det er to sider som bryter med kravet. Leverandøren av nettsiden er klar over feilen og er i gang med å rette.

Innhold som bryter kravet

Det er flere sider som har elementer med for lavt kontrastnivå. Leverandøren av nettsiden er klar over problemet og er i gang med å rette feilen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Et element som kan rulles, er ikke tilgjengelig med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har lenker i vår "Finn ansatt"-løsning som mangler tekstalternativ. Leverandøren er klar over problemet og skal rette feilen.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har fortsatt noen PDF-skjemaer og ikke digitale alternativ for noen av skjemaene våre. Her vil bruker ikke få beskjed hvis vedkommende fyller ut skjemaet feil, før skjemaet er sendt inn og behandlet av en saksbehandler. Vi jobber for å få flere digitale skjemaer og unngå slike PDF-er.

Innhold som bryter kravet

Vi har gått gjennom mange skjemaer, men er ikke helt i mål. Der vi mangler gode ledetekster, setter vi i gang tiltak for å forbedre.

Innhold som bryter kravet

Vi har fortsatt noen PDF-skjemaer og ikke digitale alternativ for noen av skjemaene våre. Her vil bruker ikke få beskjed hvis vedkommende fyller ut skjemaet feil, før skjemaet er sendt inn og behandlet av en saksbehandler. Vi jobber for å få flere digitale skjemaer og unngå slike PDF-er.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har noen sider hvor element-ID-er ikke er unike. Leverandøren er klar over feilen og jobber for å rette.

Innhold som bryter kravet

Vi har to sider hvor skjult element har fokuserbart innhold. Vi har en "meld feil"-løsning hvor skjemafeltet ikke er merket. På undersidene tilknyttet "UngHadeland" har vi en knapp uten tekstalternativ. 

Leverandøren er klar over feilene og er i gang med å rette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .