Tilgjengelighetserklæring for uia.no

 • uia.no
 • UNIVERSITETET I AGDER, organisasjonsnummer 970 546 200
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I AGDER kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på uia.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen dekorative bilder mangler alt-tekst, dette gjelder et fåtall bilder som er satt i malverket. Det finnes også tilfeller av manglende tekstalternativer for innbygningsrammer (iframes).

Innhold som bryter kravet

Det finnes mange tilfeller av podcast og video uten transcript eller lydbeskrivelse. 

Innhold som bryter kravet

Forelesningsvideoer er ikke tekstet og mange eldre videoer på uia.no er også uten teksting.

Innhold som bryter kravet

Det finnes fortsatt eldre videoer uten tekst på nettstedet. Vi arbeider med å oppdatere innholdet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes en del sider med tom overskrift og mange med feil heading hierarki. Skyldes at malverket tillater dette fra gammelt av.

Innhold som bryter kravet

Mange tilfeller av manglende kontrast mellom lenker og bakgrunn på grunn av mulighet for overstyring av farger for tekst i malverket.

Innhold som bryter kravet

Noen tilfeller av feil i f.eks blokkvisning av personer. Men på generell basis fungerer endring av tekststørrelse godt i nettsidene.

Innhold som bryter kravet

Feil i en del eldre dokumenter i filbiblioteket og noen enkelttilfeller i gamle artikler.

Innhold som bryter kravet

Feil i en del eldre dokumenter i filbiblioteket.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Mange tilfeller av manglende tekstalternativ til lenker og noen tilfeller av flere lenker i samme kontekst med samme tekstalternativ.

Innhold som bryter kravet

Finnes flere tilfeller av feil i malverket. Eksempelvis bilde/lenke-karuseller med innhold.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Noen tilfeller av "To eller flere elementer på denne siden har samme id-verdi". 

Innhold som bryter kravet

Noen feil med innebgyde ramme (iframes) pga copy/paste av innbyggningsmoduler. Andre feil i pga manglende tekstalternativ til lenker.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universitetet i Agder jobber kontinuerlig med universell utforming av nettstedene våre. Vi jobber aktivt i analyseverktøyet Siteimprove og har faste månedlige rutiner for oppfølging av skribenter og feil på nettstedene våre.

Universell utforming er høyt prioritert. Alle skribenter som skal publisere på våre nettsteder får opplæring i universell utforming sammen med opplæring i publiseringsverktøyet. Vi kvalitetssikrer nytt innhold og gir tilbakemeldinger til skribenter når vi oppdager uu-feil.

Skribentene får også tilgang til analyseverktøyet Siteimprove ved behov.

Dagens nettsted er publisert på en plattform som ble lansert i 2014 og bærer preg av mangler innen universell utforming. Vi jobber p.t. med et prosjekt for ny publiseringsløsning for uia.no og har der full fokus på universell utforming i henhold til dagens retningslinjer.

Nye nettsider på ny plattform blir lansert våren 2024. Dette vil løse mange av manglene som er pekt på i dagens tilgjengelighetserklæring.