Tilgjengelighetserklæring for interkultur.no

 • interkultur.no
 • DRAMMEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 234 554
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DRAMMEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på interkultur.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Rapport fra SiteImprover nevner mangler som:

 • Bilder mangler et tekstalternativ
 • Lenker mangler et tekstalternativ
 • Innebygde rammer mangler et tekstalternativ

Konsekvens at brukeren ikke forstår innhold eller vanskeliggjør navigering.

Nettsiden skal avvikles og vi er i prosess med å overføre data vekk fra https://interkultur.no. Det nye nettstedet vil være 100% tilpasset UU-kravene. Denne tilgjengelighetserklæringen er laget for å informere om UU-utfordringene på nettsiden og være planer for videre arbeid. Nettstedet blir avviklet rett før eller rett etter 1.2.2023 og vil således ikke være en prioritering for det videre UU-arbeidet.

Innhold som bryter kravet

Vi har forskjellige videoer, hele musikkvideoer, men også videosnutter som ikke er tekstet og hvor den alternative teksten heller ikke beskriver godt nok innholdet i videoene.

Konsekvens at brukeren ikke forstår innhold.

Nettsiden skal avvikles og vi er i prosess med å overføre data vekk fra https://interkultur.no. Det nye nettstedet vil være 100% tilpasset UU-kravene. Denne tilgjengelighetserklæringen er laget for å informere om UU-utfordringene på nettsiden og være planer for videre arbeid. Nettstedet blir avviklet rett før eller rett etter 1.2.2023 og vil således ikke være en prioritering for det videre UU-arbeidet.

Innhold som bryter kravet

Vi har forskjellige videoer, hele musikkvideoer, men også videosnutter som ikke er tekstet og hvor den alternative teksten heller ikke beskriver godt nok innholdet i videoene.

Konsekvens at brukeren ikke forstår innhold.

Nettsiden skal avvikles og vi er i prosess med å overføre data vekk fra https://interkultur.no. Det nye nettstedet vil være 100% tilpasset UU-kravene. Denne tilgjengelighetserklæringen er laget for å informere om UU-utfordringene på nettsiden og være planer for videre arbeid. Nettstedet blir avviklet rett før eller rett etter 1.2.2023 og vil således ikke være en prioritering for det videre UU-arbeidet.

Innhold som bryter kravet

Rapport fra SiteImprover nevner mangler som:

 • Overskrifter er ikke strukturert
 • Innebygde rammer mangler et tekstalternativ
 • Tekst er ikke tatt med i et ARIA-landemerke
 • Skriftstørrelsen er fast
 • Tomme overskrifter

Konsekvenser for brukeren er at det kan være problematisk å følge tekstsporet og at meninger/forståelser forsvinner i dårlig struktur.

Nettsiden skal avvikles og vi er i prosess med å overføre data vekk fra https://interkultur.no. Det nye nettstedet vil være 100% tilpasset UU-kravene. Denne tilgjengelighetserklæringen er laget for å informere om UU-utfordringene på nettsiden og være planer for videre arbeid. Nettstedet blir avviklet rett før eller rett etter 1.2.2023 og vil således ikke være en prioritering for det videre UU-arbeidet.

Innhold som bryter kravet

Nettstedets utforming fungere godt på laptop/stasjonær skjerm og nettbrett, men ikke godt på mobiltelefon.

Konsekvens for bruker at man ikke kan endre mellom horisontal eller vertikal visning.

Nettsiden skal avvikles og vi er i prosess med å overføre data vekk fra https://interkultur.no. Det nye nettstedet vil være 100% tilpasset UU-kravene. Denne tilgjengelighetserklæringen er laget for å informere om UU-utfordringene på nettsiden og våre planer for videre arbeid. Nettstedet blir avviklet rett før eller rett etter 1.2.2023 og vil således ikke være en prioritering for det videre UU-arbeidet.

Innhold som bryter kravet

Rapport fra SiteImprover nevner mangler som:

 • Fargekontrasten oppfyller ikke minimumskravene til fargekontrast

Konsekvens for bruker at tekst kan fremstå utydelig/usynlig og nettstedet umulig å bruke.

Nettsiden skal avvikles og vi er i prosess med å overføre data vekk fra https://interkultur.no. Det nye nettstedet vil være 100% tilpasset UU-kravene. Denne tilgjengelighetserklæringen er laget for å informere om UU-utfordringene på nettsiden og våre planer for videre arbeid. Nettstedet blir avviklet rett før eller rett etter 1.2.2023 og vil således ikke være en prioritering for det videre UU-arbeidet

 

Innhold som bryter kravet

Logoen vår i header bryter kravene.

Konsekvens for bruker at de man ikke forstår hvilke side man er på (hvis man ikke får lest opp url).

Nettsiden skal avvikles og vi er i prosess med å overføre data vekk fra https://interkultur.no. Det nye nettstedet vil være 100% tilpasset UU-kravene. Denne tilgjengelighetserklæringen er laget for å informere om UU-utfordringene på nettsiden og våre planer for videre arbeid. Nettstedet blir avviklet rett før eller rett etter 1.2.2023 og vil således ikke være en prioritering for det videre UU-arbeidet

Innhold som bryter kravet

Konsekvens er at bruker ikke ser innholdet på korrekt måte

Nettsiden skal avvikles og vi er i prosess med å overføre data vekk fra https://interkultur.no. Det nye nettstedet vil være 100% tilpasset UU-kravene. Denne tilgjengelighetserklæringen er laget for å informere om UU-utfordringene på nettsiden og våre planer for videre arbeid. Nettstedet blir avviklet rett før eller rett etter 1.2.2023 og vil således ikke være en prioritering for det videre UU-arbeidet

Innhold som bryter kravet

Konsekvens for brukeren er at man ikke klarer å lese tekst

Nettsiden skal avvikles og vi er i prosess med å overføre data vekk fra https://interkultur.no. Det nye nettstedet vil være 100% tilpasset UU-kravene. Denne tilgjengelighetserklæringen er laget for å informere om UU-utfordringene på nettsiden og våre planer for videre arbeid. Nettstedet blir avviklet rett før eller rett etter 1.2.2023 og vil således ikke være en prioritering for det videre UU-arbeidet

Innhold som bryter kravet

Konsekvens for bruker at ikke all informasjon blir gitt til bruker

Nettsiden skal avvikles og vi er i prosess med å overføre data vekk fra https://interkultur.no. Det nye nettstedet vil være 100% tilpasset UU-kravene. Denne tilgjengelighetserklæringen er laget for å informere om UU-utfordringene på nettsiden og våre planer for videre arbeid. Nettstedet blir avviklet rett før eller rett etter 1.2.2023 og vil således ikke være en prioritering for det videre UU-arbeidet

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet
 • Tekst er ikke tatt med i et ARIA-landemerke

Konsekvens for bruker er at man ikke får den fulle forståelsen

Nettsiden skal avvikles og vi er i prosess med å overføre data vekk fra https://interkultur.no. Det nye nettstedet vil være 100% tilpasset UU-kravene. Denne tilgjengelighetserklæringen er laget for å informere om UU-utfordringene på nettsiden og våre planer for videre arbeid. Nettstedet blir avviklet rett før eller rett etter 1.2.2023 og vil således ikke være en prioritering for det videre UU-arbeidet


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettsiden skal avvikles og vi er i prosess med å overføre data vekk fra https://interkultur.no. Det nye nettstedet vil være 100% tilpasset UU-kravene. Denne tilgjengelighetserklæringen er laget for å informere om UU-utfordringene på nettsiden og våre planer for videre arbeid. Nettstedet blir avviklet rett før eller rett etter 1.2.2023 og vil således ikke være en prioritering for det videre UU-arbeidet.