Tilgjengelighetserklæring for Vegårshei kommune

 • Vegårshei kommune
 • VEGÅRSHEI KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 965 048
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VEGÅRSHEI KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Vegårshei kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har en video (dronefilm) over et tomteområde i ett byggefelt. Video med musikk.

Vi har noen videoer innen oppvekst som ikke har ordrett teksting av innhold.

Det er noen teamsvideoer fra noen møter i politiske utvalg i 2021 under koronapandemien som ikke er tekstet.

Tilgjengelige alternativ

Det er tekst under dronevideoen som sier hva den handler om. (publisert via YouTube)

Innkallinger og protokoller fra politiske møter ligger tilgjengelig på internettsiden. Dokumenter fra tidligere enn mai 2019 kan fås ved å kontakte politisk sekretariat.

 

 

Innhold som bryter kravet

Vi har noen videoer i oppvekstsektoren hvor det ikke er tekstet ordrett. Disse er produsert før krav om teksting av forhåndsinnspilte videoer ble innført.

Tilgjengelige alternativ

Det er noe teksting av innholdet i videoene som er omtalt i punktet ovenfor, så det går an å forstå med tekst hva videoene handler om.

Innhold som bryter kravet

Dette må sjekkes opp med leverandør.

Innhold som bryter kravet

Når vi bruker punktmarkering tilfredsstilles ikke kravene til kontrast når vi setter på "Høy kontrast" funksjonen på nettsiden. Teksten får en mørkeblå farge som blir vanskelig å se.

Fargene tilfredsstiller ellers kravene, bortsett fra at orange tekst på hvit bakgrunn feiler på liten skrift. 

Innhold som bryter kravet

Dette nye kravet må vi sjekke med vår leverandør. Vi er usikker på om CSS og HTML er kodet riktig. 

Innhold som bryter kravet

Det nye kravet gjør at vi må endre "mouseover" på menybokser på forside og landingssider. Vi vil gå gjennom dette kravet med vår leverandør, og vil endre design og kode.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Dette må sjekkes opp mot leverandør, Finner ikke dette i HTML koden 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Dette må sjekkes opp med leverandør.

Innhold som bryter kravet

Dette må sjekkes opp med leverandør.

Innhold som bryter kravet

Dette må sjekkes opp med leverandør.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .