Tilgjengelighetserklæring for Strand.kommune.no

 • Strand.kommune.no
 • STRAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 978 751

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STRAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Strand.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har over 260 videoer fra politiske møter som ikke er tekstet. Det vil kreve store resurser å tekste alle. Enkelt møter kan vurderes tekstet ved behov.

Tilgjengelige alternativ

Alle politiske saker, protokoller og vedtak finnes i skriftlig versjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Spesielt vedlegg i pdf kan mangle korrekt kode for overskrift, tabell, lister og diagrammer. Det som er produsert i CMS følger som hovedregel regelverket. Vi arbeider med å sjekke full status på dette kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På nettsidene er innholdet i henhold til kravet men enkelte eldre publiserte dokumenter oppfyller ikke dette kravet.

Konsekvens: Brukeren vil ikke få lest opp alle tabeller i fornuftig rekkefølge.

 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi arbeider med dette kravet sammen med leverandør.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er innhold som ikke har tilstrekkelig kontrast i dag, kontrasten skal forbedres i løp av 2023 i forbindelse med et redesign prosjekt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi arbeider med leverandør for å oppfølge dette kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi arbeider med leverandører for å kontrollere og etterkomme dette kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke innebygd i nettsidene men dette er tilgjengelig i noen av nettleserne f.eks. edge.

Tilgjengelige alternativ

Benytte funksjonene i Microsoft Edge under engasjerende leser. Her kan du få teksten lest opp. Endre leseinnstillinger, linjeavstand, se bilder for tekst, velge kontrast og bakgrunnsfarge, endre skrifttype og tekstkolonner. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Hovedsiden til Strand kommune:
Vi arbeider med å gjennomgå nettsiden for å teste at vi oppfyller kravene til universell utforming. Det blir prioritert å først rette de viktigste punktene i henhold AAA merking. Det er også planlagt et redesign av nettsidene for å sikre at designet oppfyller kravene til universell utforming.

Andre nettsider:
Vi har leverandører for fagsystemer som også arbeider med tilgjengelighetserklæring og kravene til uu.