Tilgjengelighetserklæring for Strand.kommune.no

 • Strand.kommune.no
 • STRAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 978 751
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STRAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Strand.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Krav 1.1.1 Gi brukeren et tekstalternativ for innhold som ikke er tekstet.

Modul: Artikkeloversikt på forsiden

Feil: Alternativ tekst og bildetekst har byttet plass

Krav 1.1.1 Ikke tekstlig innhold

Modul: Webpart for emnetypebilde.
Feil: Dersom alternativ tekst for emnetypebilde i webparten er tom skal ikke lightbox vises.

Modul: Filgalleri
Feil: Lenkeikonene mangler alternativ tekst, samt at filtype og filstørrelse mangler.

Modul: Bilde i lenkesamling
Feil: Alternativ tekst kommer ikke med i HTML kode

Modul: Imagemap
Feil: Lenketeksten bør inneholde informasjon om at lenken åpnes i nytt vindu.

Leverandør retter feil.

 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har over 260 videoer fra politiske møter som ikke er tekstet. Det vil kreve store resurser å tekste alle. Enkelt møter kan vurderes tekstet ved behov.

Tilgjengelige alternativ

Alle politiske saker, protokoller og vedtak finnes i skriftlig versjon.

Innhold som bryter kravet

Spesielt vedlegg i pdf kan mangle korrekt kode for overskrift, tabell, lister og diagrammer. Det som er produsert i CMS følger som hovedregel regelverket. Vi arbeider med å sjekke full status på dette kravet.

Modul: Veiviser
Feil: Spørsmålene i veiviseren har fet skrift, men burde vært kodet med som overskriftskode h2.

Modul: Overskrifter på forsiden
Feil: Overskrifter på artikler i artikkeloversikten skal ha overskriftskode.

Modul: Webskjema
Feil: Nedtrekkslisten er i dag kodet som en knapp. Det må gjøres om til en nedtrekksliste.

Modul: Tabell
Feil: Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer. Denne feilen gjør at brukere som benytter hjelpemidler ikke får opplest kolonneoverskriftene korrekt.

Modul:  Områdemelding
Feil: Det vil legges inn en skjult overskrift på områdemeldingene som varsler skjermleserbrukere om at det er en viktig melding på siden, områdemelding.

Modul: Kalender, søk
Feil: Hopp i overskriftskoder. En del design har doble overskrifter med kode h1.

Modul: Nabolaget
Feil: Svak fargekontrastene på stegene i Meld feil.

Leverandør jobber med å rette feil.

Innhold som bryter kravet

På nettsidene er innholdet i henhold til kravet men enkelte eldre publiserte dokumenter oppfyller ikke dette kravet.

Konsekvens: Brukeren vil ikke få lest opp alle tabeller i fornuftig rekkefølge.

 

Innhold som bryter kravet

Vi arbeider med dette kravet sammen med leverandør.

Innhold som bryter kravet

Det er innhold som ikke har tilstrekkelig kontrast i dag, kontrasten skal forbedres i løp av 2023 i forbindelse med et redesign prosjekt.

Innhold som bryter kravet

Alle steder der ikoner med italic element er benyttet skal skjules for skjermleseren. Dette gjelder for eksempel ikon for å bla til neste bilde i et bildegalleri.

Leverandør jobber med å rette feil.

Innhold som bryter kravet

Vi arbeider med leverandør for å oppfølge dette kravet.

Innhold som bryter kravet

Vi arbeider med leverandører for å kontrollere og etterkomme dette kravet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke innebygd i nettsidene men dette er tilgjengelig i noen av nettleserne f.eks. edge.

Tilgjengelige alternativ

Benytte funksjonene i Microsoft Edge under engasjerende leser. Her kan du få teksten lest opp. Endre leseinnstillinger, linjeavstand, se bilder for tekst, velge kontrast og bakgrunnsfarge, endre skrifttype og tekstkolonner. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Modul: Lag og organisasjoner
Feil: Flere av feltene og knappene i lag og organisasjoner mangler fokusmarkering.

Modul: Hopp til innhold
Feil: Hopp til funksjonen må ha følgende atributt: role=navigation

Leverandør jobber med å rette feil.

Innhold som bryter kravet

Modul: Nabolaget
Feil: ACOS må verifisere at inputfelter og ledetekster er kodet korrekt.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Modul: Personoversikt
Feil: For samiske nettsteder må teksten på artikkeloversikten oversettes til samisk: Viser 231-240 av 315 artikler, side 24 av 25

Modul: Språk
Feil: Det er mulig å angi portalspråk, artikkelspråk og språk på deler av artikler. Det er ikke mulig å oversette moduler som kan settes inn i artikler feks. egendefinerg, faq, tabeller. Det er heller ikke mulig å angi språk for kalenderoppføringer.

 

Innhold som bryter kravet

Modul: Nabolaget
Feil: Feilmeldinger i nabolaget bør inneholde informasjon om hvilket felt som inneholder feil.

Leverandør arbeider med å rette kravet.

Innhold som bryter kravet

Modul: Lag og organisasjoner
Feil: ACOS må verifisere at obligatoriske inputfelt er kodet korrekt.

Modul: Nabolaget
Feil: Obligatoriske felt i nabolaget merkes i dag med symbolet *. For at denne merkingen av obligatoriske felt skal være godkjent må symbolet forklares. Løsningen blir å markere obligatoriske felter med teksten «påkrevd», slik det er gjort i webskjema.

Leverandør arbeider med å rette feil.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Modul: Person
Feil: Flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.

Leverandør arbeider med å rette feil.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Hovedsiden til Strand kommune:
Vi arbeider med å gjennomgå nettsiden for å teste at vi oppfyller kravene til universell utforming. Det blir prioritert å først rette de viktigste punktene i henhold AAA merking. Det er også planlagt et redesign av nettsidene for å sikre at designet oppfyller kravene til universell utforming.

Andre nettsider:
Vi har leverandører for fagsystemer som også arbeider med tilgjengelighetserklæring og kravene til uu.