Tilgjengelighetserklæring for kompetansebehovsutvalget.no

 • kompetansebehovsutvalget.no
 • DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE, organisasjonsnummer 974 788 985
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på kompetansebehovsutvalget.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Ett videoklipp er ikke tekstet, og de fleste bilder mangler alternativ tekst. Kravet er ikke oppfylt pga. ressursprioriteringer. Konsekvensene er at det ikke er mulig å få med seg innholdet i videoklippet uten lyd. Når det gjelder bildene, er det i liten grad tap av innhold om man ikke kan se disse.

Innhold som bryter kravet

Ett videoklipp er ikke tekstet. Kravet er ikke oppfylt pga. ressursprioriteringer. Konsekvensene er at det ikke er mulig å få med seg innholdet i videoklippet uten lyd.

Innhold som bryter kravet

Ett videoklipp er ikke tekstet, og de fleste bilder mangler alternativ tekst. Kravet er ikke oppfylt pga. ressursprioriteringer. Konsekvensene er at det ikke er mulig å få med seg innholdet i videoklippet uten lyd. Når det gjelder bildene, er det i liten grad tap av innhold om man ikke kan se disse.

Innhold som bryter kravet

I enkelte grafer blir farge benyttet som det eneste visuelle virkemiddelet. Dette gjelder innhold som er lagt ut på nettstedet flere år tilbake. Kravet er ikke oppfylt pga. ressursprioriteringer. Konsekvenser er at enkelte grupper kan tilegne seg informasjonen som innholdet gir. Informasjonen er ikke sentral for besøkende på nettstedet. 

Innhold som bryter kravet

Dette gjelder en tabell på nettstedet. Kravet er ikke oppfylt pga. ressursprioriteringer. Konsekvensen er at all informasjon i tabellen ikke er tilgjengelig ved 400 % størrelse.

Innhold som bryter kravet

Enkelte figurer oppfyller ikke kravet. Dette gjelder grafer som presenterer tall tilbake i tid. Informasjonen er ikke vesentlig for brukerne. 

Innhold som bryter kravet

Vi har per 31. januar 2023 ikke forstått hvordan dette kravet kan måles, så vi er usikre på om vi oppfyller det. Av samme årsak, er vi usikre på hvordan dette vil påvirke brukerne. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å hoppe over "meny-feltet" når man går inn på en ny side. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenker på gamle sider oppfyller ikke dette kravet. Dette har små konsekvenser for brukerne, da disse sidene er mindre relevante. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Årsaken til at kravet ikke er oppfylt er manglende kompetanse. Dette omfatter én engelsk side, og har konsekvenser for personer som ikke forstår norsk språk. Dette gjelder antakelig svært få brukere. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi gjør inkrementelle forbedringer fortløpende, etter kapasitet og kompetanse. Vi avventer større endringer til resten av virksomheten har kommet lengre i utviklingen av nytt nettsted.