Tilgjengelighetserklæring for Grane kommunes nettsider

 • Grane kommunes nettsider
 • GRANE KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 643 112
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GRANE KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Grane kommunes nettsider slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har enkelte bilder som ikke har noen tekstlig forklaring, noe som gjør at de ikke gir mening for synshemmede.

Innhold som bryter kravet

Vi har en video av et kulturinnslag som ikke er tekstet.

Innhold som bryter kravet

Iflg. evalueringsrapporten er det noen feil i rekkefølgen på overskriftskodene, noe som kompliserer opplesing av tekst noe.

Innhold som bryter kravet

Iflg. rapporten bør kontrasten endres flere steder, særlig hvitt/lyseblått.

Innhold som bryter kravet

En del bilder har ikke alternativ tekst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Iflg. rapporten er ikke alle sidetitler og overskrifter intuitive. Dette bør endres.

Innhold som bryter kravet

Det er mange lenker som f. eks. består av bare ett ord. Dette er ikke dekkende nok. Vi har også i overkant mange lenker som leder til pdf-dokument i stedet for en nettside, noe som kompliserer opplesing.

Innhold som bryter kravet

En del overskrifter og ledetekster er ikke beskrivende nok.

Innhold som bryter kravet

En liten andel av sidene oppfyller ikke dette kravet. Dette kan komplisere navigering for synshemmede noe.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .