Tilgjengelighetserklæring for drammen.kommune.no

 • drammen.kommune.no
 • DRAMMEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 234 554
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DRAMMEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på drammen.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder har alternativ tekst. Noen av videoene som er innfelt på sidene har noe alternativ tekst som sier at det er ei videofil. De korteste videoene er tekstet. Lengre videoer, da spesielt politiske møter og informasjonsmøter, er ikke tekstet. Dette gjelder også videoer som har ligget tilgjengelig lenger enn 14 dager.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Drammen kommune vurderer at ressursbruken og kostnaden ved å tekste møter blir for stor. Samtidig er verdien ved å tilgjengeliggjøre det politiske livet i kommunen så stor at videoene blir liggende lenger enn bestemt i forskrifta. Det gjøres kontinuerlig vurderinger om det finnes tilgjengelige løsninger for teksting av møter uten for stor ressursbruk.

Tilgjengelige alternativ

Som et alternativ til teksting av de politiske møtene finnes protokoll fra møtene. De publiseres på nettstedet: www.innsyn2020.drammen.kommune.no.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Videofiler embedda fra Vimeo på nettsidene er teksta og har i all hovedsak lyd, men det tilbys per i dag ikke synstolking i form av lydfil. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Se 1.1.1.

Tilgjengelige alternativ

Se 1.1.1.

Innhold som bryter kravet

Videoinnholdet på nettsidene har i all hovedsak tale som ivaretar innholdet i videoen. Men det finnes ikke lydfiler som forklarer bildene.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det er i dag ikke på plass en løsning med for synstolking i form av lydfiler. Men vi ser på løsninger for å tilfredsstille kravet.

Innhold som bryter kravet

Enkeltsider kan avvike fra kravet på grunn av begrensninger i rammeverket. Noen PDF-er av presentasjoner og dokumenter kan også avvike fra kravet. Enkelte PDF-dokumenter publiserte etter 1. februar 2023 er ikke universelt utformet, men ligg sammen med HTML-sider med samme innhold som er universelt utforma.

Innhold som bryter kravet

Rammeverket gjøre at elementene i headingen blir så store at innholdet under ikke kan sees godt nok.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Videoer som går i loop og er ment som levende bilder har ikke mulighet til å pauses.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har korona-informasjon på andre språk enn norsk, men der sidene har angitt norsk språk.

Innhold som bryter kravet

Rammverket tillater ikke å angi deler av nettstedet med annet språk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Løsningen tillater ikke statusbeskjeder på enkelte sidetyper med filter.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Drammen kommune har gjennom flere år jobbet systematisk for å bedre den universelle utformingen av drammen.kommune.no. Dette arbeidet inkluderer både videreutvikling av det tekniske rammeverket for nettstedet, formateringen av innholdet og språklig tilgjengelighet. Kommunen har som mål å tilfredsstille kravene som stilles til universell utforming.