Tilgjengelighetserklæring for Påmelding

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LILLESTRØM KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Påmelding slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Applikasjonen brekker på struktur, h1-tag etterfølger en h3-tag ved utfylling av felter. I tillegg er labler gjort til h1-tag.

Vanskelig for bruker å forstå sidens struktur.

Innhold som bryter kravet

Pga rekkefølgen på H-taggene blir ikke innhold presentert i meningsfylt rekkefølge

Innhold som bryter kravet

Påkrevde felter er markert med * , men det står ingen steder at bruiker må fylle ut felter markert med .* 

Dette kan gjøre det vanskelig for bruker å forstå hva * betyr

Innhold som bryter kravet

Inputfelter mangler nødvendige beskrivende attributter for autoutfylling.

Dette har konsekvens for brukere med nedsatt skriveevne som må fylle ut unødvendig mye informasjon.

 

Innhold som bryter kravet

Ved feilutfylling markeres feltet med rødt uten forklarende tekst.

 

Eksempelvis fargeblinde brukere vil ha problemer med å få med seg at utfyllingen er feil.

Innhold som bryter kravet

Når tittelen på siden er veldig lang så brekker det ikke og bruker må scrolle til siden for å lese den. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språket for siden er satt til engelsk.

Dette har konsekvenser for opplest tale som kommer på et annet språk enn det som er intensjonen.

Innhold som bryter kravet

Løsningen viser hvor feilen oppstår, men det er ingen tekstbeskrivelse som angir feilen.

Dette kan bla. føre til at bruker ikke oppfatter at de har gjort feil i skjemautfyllingen.

Innhold som bryter kravet

Ingen tekstforslag ved feil i inputboks.

Brukeren får ingen rettledning ved feil.

 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Markup i header inneholder syntaksfeil.

Kan føre til problemer med å laste siden i enkelte nettlesere.

Innhold som bryter kravet

Labler er ikke tilknyttet inputfelt via kode.

Det kan føre til problemer for mennesker som bruker tekniske hjelpemidler.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med UU. Vi utvikler nettløsningen vår opp mot WCAG-kravene og vi utvikler designsystemet vårt for å ha universelt utformede nettsider - https://design.lillestrom.kommune.no/guide/
Vi bruker verktøyet Siteimprove for å avdekke feil.