Tilgjengelighetserklæring for Ruter (Android)

 • Ruter (Android)
 • Android
 • 7.39.1
 • Både mobiltelefon og nettbrett
 • RUTER AS, organisasjonsnummer 991 609 407
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RUTER AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Ruter (Android) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Visuelle overskrifter er ikke alltid kodet som overskrifter. Dette kan gjøre det vanskeligere for brukere å hoppe mellom seksjoner. 

Innhold som bryter kravet

Onboardingflyten har ulogisk rekkefølge. Bruker må velge mellom å bruke bilde-karusellen eller neste-knappen for å fullføre flyten.

Innhold som bryter kravet

Noen av skjemafeltene mangler mulighet til  å automatisk fylle inn data, hovedsakelig feltene for å legge inn betalingskort samt utfylning av telefonunummer under login og når du lager en bruker. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å komme seg ut av QR-scanning for sparkesykler med tastatur. 

Innhold som bryter kravet

Reservarsjonsbeløp ved bestilling av sparkesykkel blir kun vist i 7 sekunder, etter dette vises ikke lenger reservasjonsbeløp.

Innhold som bryter kravet

Appen bruker idag standard fokusindikator fra Android, i visse tilfeller er denne tilnærmet usynelig. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Avviksmeldinger kan mangle og komme på feil språk. Kvitteringer genereres kun på norsk.

Innhold som bryter kravet

Enkelte tekstfelt under kjøp av billett, scanning av QR kode og registrering samt endring av profil har ikke feilmelding ved ufullstending data. 

Innhold som bryter kravet

Ledetekst i tekstfelt for tilbakemelding ved bruk av mobilitet, tekstfelt i reisesøk og telefonnummer ved registrering har ikke gode nok ledetekst. Dette kan gjøre det vanskeligere å forstå hvordan tekstfeltet skal fylles inn.

Innhold som bryter kravet

Feil ved QR-scanning av sparkesykkelkode gir ikke noe forslag hvordan feilen kan løses.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Webview med nettside for å legge til kort har valideringsfeil og er ikke mulig å lese eller forstå uten stilarket. Dette kan gjøre det vanskeligere for nettleseren til brukeren og presentere informasjonen.

Innhold som bryter kravet

Noen UI-komponenter mangler en knapp-rolle selv om de er mulig å interagere med. Dette kan gjøre det vanskeligere for en bruker med skjermleser og forstå rollen til noen av knappene da det ikke informeres om at elementet er en knapp, men skjermelseren til Android sier elementet kan klikkes på.

Innhold som bryter kravet

Endringer i avganger for aktive turer med kollektiv og sparkesykkel som dynamisk vises i appen blir ikke automatisk annonsert for skjermlesere


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Ruter har som mål at så mange som mulig kan bruke appene våre, uavhengig av funksjonsnivå.
Vi tester våre apper jevnlig med hjelpemidler som skjermlesere og tastatur, samtidig tar vi tilbakemeldinger fra brukere om universell utforming alvorlig og prioriterer disse meldingene høyt.