Tilgjengelighetserklæring for DNS - Eventim

Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
AS DEN NATIONALE SCENE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på DNS - Eventim slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Alt-tags som er benyttet er ikke gode nok. For eksempel er alt-tekst knyttet til logoen til DNS satt til Company logo, noe som ikke er beskrivende nok.

Innhold som bryter kravet

Autoutfylling av skjema er deaktivert av leverandør pga. sikkerhetshensyn. Dette gjør det vanskeligere for personer med nedsatt kongisjon eller motorikk å fylle ut skjemaet.

Innhold som bryter kravet

Noen lenker er presentert med kun farge som differensiator. Dette gjør det vanskeligere for blinde, svaksynte og fargeblinde å identifisere lenkene.

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenker i footer havner bak delingsknapper for SoMe ved 200% zoom. Dette gjør det vanskeligere for svaksynte å finne delingsknappene.

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenker i footer havner bak delingsknapper for SoMe ved 400% zoom. Dette gjør det vanskeligere for svaksynte å finne delingsknappene.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å navigere til filtrene og aktivere de på billettsiden med tastatur, da disse er satt opp med tabindex=“-1”. Det er heller ikke mulig å velge seter kun med tastatur. Her vil man bare tabbe seg inn på knappene for zoom, uten noen mulighet for å velge et sete. Dette gjør det vanskeligere for blinde, svaksynte eller brukere med nedsatt motorikk å bruke løsningen.

Innhold som bryter kravet

Man blir sittende fast i input-feltet på gavekortsiden om man navigerer seg inn i feltet for å angi verdi med tastatur. Det er da ikke mulig å komme seg ut av dette ved hjelp av tastatur. Samme tastaturfelle finnes også i handlekurven på donasjonsfeltet. Dette gjør det vanskeligere for blinde, svaksynte eller brukere med nedsatt motorikk å bruke løsningen.

Innhold som bryter kravet

Det er ingen hopp direkte til hovedinnhold ved bruk av tastatur. Dette gjør det vanskeligere for blinde, svaksynte, døvblinde eller brukere med nedsatt motorikk eller kognisjon å bruke løsningen.

Innhold som bryter kravet

Sidetittel (<title>) på alle sider er den samme. Dette gjør det vanskeligere for svaksynte, brukere med nedsatt motorikk eller brukere med nedsatt motorikklesevansker og problem med korttidsminne å bruke løsningen.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Kravet gjelder ikke for nettsider som er resultatet av, eller steg i, en prosess. 

Innhold som bryter kravet

Knapper for å gå til billettsalg får ikke synlig fokus når disse fokuseres på. Dette gjør det vanskeligere for svaksynte eller brukere med nedsatt motorikk eller kognisjon å bruke løsningen.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det skjer en kontekstendring når en bruker velger filter uten at det er varslet om det. Unntaket her er ukedager, hvor det er en submit-knapp for dette filteret. Dette gjør det vanskeligere for blinde, svaksynte, døvblinde eller brukere med nedsatt motorikk eller kognisjon å bruke løsningen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Badge-elementet som viser antall elementer i handlekurven har ikke role="status". Heller ikke aria-label som beskriver hva dette er, da et tall ikke er godt nok for brukere som bruker skjermlesere.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle skal ha like muligheter til å bruke dns.no. Vi jobber derfor fortløpende med å bedre tilgjengeligheten for våre digitale løsninger.