Tilgjengelighetserklæring for lierneutvikling.no

 • lierneutvikling.no
 • LIERNE UTVIKLING AS, organisasjonsnummer 915 502 806

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LIERNE UTVIKLING AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på lierneutvikling.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bilder har ikke alternativ tekst

Innhold som bryter kravet i regelverket

Videoer har ofte musikk og ikke annet lydspor. Noen videoer har en integrert teskt på video, men denne kan ikke plukkes opp av skjermleserprogram eller lignende.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Videoer som ligger under gamle nyhetssaker har ikke tydelig beskrivelse av hva som foregår i videoen og/eller teksting.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mangler autocomplete i skjemafelt på kontakt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Muspekter-effekt i meny gjør menypunktene gjennomsiktige og de har dermed ikke nok kontrast mot bakgrunn. Den hvite teksten har heller ikke nok kontrast mot bakgrunnen før  :hover på f.eks forsiden (pga bakgrunnbilde som har en lyseblå farge). De lyseblå knappene med hvit tekst har heller ikke nok kontrast.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På litt eldre nyheter er det mange grafer og bilder av tekst som ligger inn.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Knappen for RSS-feed i footer har ikke nok kontrast

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Testverktøyet som ble brukt (tota11y) gir ikke utslag for feil, men første synlige overskrift et h2 på alle sider. + Feil i overskriftsnivå på nyhetssaker.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bare noen lenker har lenketekst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Fokuseffekten er litt utydelig. F.eks på blå knapper hvor fokuseffekten også er blå. I tillegg til vanlig fokus-omriss burde det vært samme effekt på :focus som det er på :hover.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mangler tekst for å beskrive at stjerne(*) er obligatoriske felt.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen få feilmedlinger: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Flierneutvikling.no%2F

Innhold som bryter kravet i regelverket

Navnefelt i skjema er definert med tekst i stedet for navn.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Statusmeldinger i skjema mangler ARIA-attributtet role="status" (som feilmeldinger og beskreftelse på innsendt skjema).


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .