Tilgjengelighetserklæring for Apple Pages - iOS (UDE)

 • Apple Pages - iOS (UDE)
 • iOS / iPadOS
 • 4,1
 • Både mobiltelefon og nettbrett
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 21 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Apple Pages - iOS (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Pages gir muligheten for dokumentforfattere å inkludere tekstalternativer for ikke-tekstlig innhold, og dette innholdet vil bli lest av VoiceOver; det er imidlertid opp til dokumentforfattere å gi dette innholdet.

Innhold som bryter kravet

Det er opp til innholdsprodusenter å følge beste praksis for tilgjengelighet for medier. Pages støtter gjennomføringen av lukkede undertekster og video beskrivelser i bransjestandardformater.

Innhold som bryter kravet


Det er opp til innholdsprodusenter å følge beste praksis for tilgjengelighet for medier. Pages støtter pass-through av lukkede undertekster og video beskrivelser i bransjestandardformater.

Innhold som bryter kravet


Det er opp til dokumentforfattere å følge beste praksis for tilgjengelighet; imidlertid gir iOS mange alternativer for å kommunisere sensorisk informasjon, inkludert fargefiltre for å formidle fargeinformasjon, merking av på/av-brytere og økt kontrast for å skille mellom forgrunns- og bakgrunnsfarger.

Innhold som bryter kravet

Leverandør har ikke kommentert på dette kravet 

Innhold som bryter kravet

Leverandør har ikke kommentert på dette kravet 

Innhold som bryter kravet

Det er opp til dokumentforfattere å følge beste praksis for tilgjengelighet ved riktig bruk av farge i dokumentene sine; imidlertid gir iOS mange alternativer for å formidle fargeinformasjon, merking av på/av-brytere og økt kontrast for å skille mellom forgrunns- og bakgrunnsfarger.

Innhold som bryter kravet

Det er opp til dokumentforfattere å sikre at innholdet deres oppfyller minimumskravet til kontrast. For mer informasjon, vennligst se iOS VPAT.

Innhold som bryter kravet


Pages' verktøylinjer og menyer støtter ikke større tekst på iOS; imidlertid kan dokumentinnholdet skaleres opp til 400 prosent uten bruk av hjelpeteknologi.

Innhold som bryter kravet


Det er opp til dokumentforfattere å gi tilgjengelighetsbeskrivelser for all grafikk som brukes i dokumentene deres. I tilfeller der dokumentforfattere ikke gir passende alternativ tekst, vil iOS også forsøke å bruke OCR-teknologi for å avgjøre teksten innenfor et bilde for tredjepartsutviklere. Pages vil forsøke å bruke OCR-teknologi for å avgjøre håndskrevet tekst for smarte merknader.

Innhold som bryter kravet

Leverandør har ikke kommentert på dette 

Innhold som bryter kravet

Leverandør har ikke kommentert på dette 

Innhold som bryter kravet

Leverandør har ikke kommentert på dette 

Innhold som bryter kravet

Leverandør har ikke kommentert på dette 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Leverandør har ikke kommentert på dette 

Innhold som bryter kravet


Det er opp til dokumentforfattere å gi passende lenketekst som nøyaktig beskriver formålet med lenken.

Innhold som bryter kravet

Leverandør har ikke kommentert på dette kravet 

Innhold som bryter kravet

Leverandør har ikke kommentert på dette kravet 

Innhold som bryter kravet

Leverandør har ikke kommentert på dette kravet 

Innhold som bryter kravet

Leverandør har ikke kommentert på dette kravet 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Leverandør har ikke kommentert på dette kravet 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .