Tilgjengelighetserklæring for T:lab.no

 • T:lab.no
 • T:LAB AS, organisasjonsnummer 985 706 093
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 17 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
T:LAB AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på T:lab.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder har for det meste alternativ beskrivelse, men spesielt div. logoer til partnere mangler eller har dårlig alternativ beskrivelse.

Innhold som bryter kravet

Videoer ligger ofte uten god beskrivelse av hva som foregår i videoen. Ligger ofte bare slengt sammen med innleggsteksten. De fleste videoene ligger under «Kundehistorier», og andre på «innlegg».

Innhold som bryter kravet

Videoer er ikke tekstet.

Innhold som bryter kravet
 1. Telefon er markert som text-input.
 2. Kontaktskjema (på kontaktsiden) har ikke autocomplete i koden.
 3. Kontaktskjema på engelsk side har ikke autocomplete i koden.
Innhold som bryter kravet

Lenker har kun farge som lenkeindikasjon, som ikke er nok.

Innhold som bryter kravet
 1. Knapp i kontaktskjema har ikke nok kontrast mellom bakgrunn og tekst.
 2. Hover-effekt i meny er for svak og har for dårlig kontrast mot bakgrunnsbildet. 
 3. Hover-effekt på lenker er generelt for lik den vanlige farge/indikasjonen

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Tab-fokus forsvinner i sub-meny (noe som kan gi følelsen av at det er en tastaurfelle, siden man ikke ser hvor man er).

Innhold som bryter kravet

Siden mangler hopping av blokker.

Innhold som bryter kravet
 1. Lenker bør ha tekstalternativ/tittel-tag/aria-tag hvis ikke lenketeksten i seg selv er beskrivende nok. F.eks på lenke til tjenester, e-post eller telefon.
 2. Knapper bør beskrives mer enn «Les mer».
 3. På siden «tjenester» er det ugyldig lenke til åpen innovasjon.
Innhold som bryter kravet

Overskrifter følger ikke riktig rekkefølge. Kan hoppe over et nivå. Skjer på flere sider.

Innhold som bryter kravet

Fokus er ikke tydelig nok. Og på noen elementer, som på kundeoversikt, er det ingen fokuseffekt. Fokuseffekt bør være den samme som hover, og/eller ha en tydeligere outline.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet
 1. Engelsk side har ikke markør for engelsk språk langt inn i koden (borsett fra en arial-label).
 2. På engelsk side er det norsk personvernerklæring
Innhold som bryter kravet

Rekkefølgen på tjenester før være den samme på samlesiden for tjenester som den er i meny, eller omvendt

Innhold som bryter kravet

Knapp i kontaktskjema er ikke i samme design som resten.

Innhold som bryter kravet

Ingen indikasjon på at stjerne(*) bestyr påkrevdefelt i begynnelse av skjema.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet
 1. Noen feilmeldinger, noen advarsler: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Ftlab.no%2F 
 2. Noen bilder er utilgjengelig/mangler (under artikler). 
 3. Ikon for telefon under «teamet» mangler.
Innhold som bryter kravet

Beskjeder i skjema er ikke markers som statusmelding.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .