Tilgjengelighetserklæring for Digitale kundetjenester

 • Digitale kundetjenester
 • PATENTSTYRET, organisasjonsnummer 971 526 157
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 17 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
PATENTSTYRET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Digitale kundetjenester slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

For sidene:
- Detaljert visning av saker i Søketjenesten
- Produktvelgeren
- Mine meldinger
- Betaling
Vil ikke skjermlesning virke slik det skal. Dette har konsekvenser for brukere med nedsatt syn. Vi jobber med utbedring.

Innhold som bryter kravet

1.3.2
Tabulering virker ikke for sidene:
- Innlogging
- Søknadsveiviser
- Detaljert visning av saker i Søketjenesten
- Produktvelgeren
- Mine meldinger
- Betaling
Brukeren kan da ikke bruke uteleukkende tastatur, mus eller berøringsskjerm må brukes i tillegg. Vi jobber med utbedring.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke autoutfylling av felter. Vi jobber med utbedring.

Innhold som bryter kravet

Kontrast kan oppfattes som for lav. Vi jobber med utbedring.

Innhold som bryter kravet

Kontrast kan oppfattes som for lav. Vi jobber med utbedring.

Innhold som bryter kravet

Tekstavstand er for kort. Kan gjøre det vanskelig for noen å lese. Vi jobber med utbedring.

Innhold som bryter kravet

Det finnes ikke muligheter for å lukke vinduer uten mus/berøringsskjerm. Vi jobber med utbedring.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

1.3.2
Tabulering virker ikke for sidene:
- Innlogging
- Søknadsveiviser
- Detaljert visning av saker i Søketjenesten
- Produktvelgeren
- Mine meldinger
- Betaling
Brukeren kan da ikke bruke uteleukkende tastatur, mus eller berøringsskjerm må brukes i tillegg. Vi jobber med utbedring.

Innhold som bryter kravet

Det finnes ikke mulighet for bruker for å styre dette. 1.3.2
Tabulering virker ikke for sidene:
- Innlogging
- Søknadsveiviser
- Detaljert visning av saker i Søketjenesten
- Produktvelgeren
- Mine meldinger
- Betaling
Brukeren kan da ikke bruke uteleukkende tastatur, mus eller berøringsskjerm må brukes i tillegg. Vi jobber med utbedring.

Innhold som bryter kravet

Rekkefølgen virker ikke for sidene:
- Innlogging
- Søknadsveiviser
- Detaljert visning av saker i Søketjenesten
- Produktvelgeren
- Mine meldinger
- Betaling
Brukeren kan da ikke bruke uteleukkende tastatur, mus eller berøringsskjerm må brukes i tillegg. Vi jobber med utbedring.

Innhold som bryter kravet

Fordi kravet ikke er oppfulgt kan det gjøre det vanskeligere for noen brukere å orientere seg på siden. Vi jobber med utbedring.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke dette og jobber med utbedring.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Dette vil gjøre det vanskeligere for brukeren å forstå hva som har gått galt. Vi jobber med utbedring.

Innhold som bryter kravet

Dette vil gjøre det vanskeligere for brukeren å rette feil. Vi jobber med utbedring.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

At kravet ikke er oppfylt gjelder ikke alt innhold. Assisterende teknologier vil ikke forstå siden. Vi jobber med utbedring.

Innhold som bryter kravet

At kravet ikke er oppfylt gjelder ikke alt innhold. Assisterende teknologier kan ikke benyttes effektivt. Vi jobber med utbedring.

Innhold som bryter kravet

Noen beskjeder blir ikke i dag lest opp av skjermleser (gjelder ikke alt innhold). Vi jobber med utbedring.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .